9. Přehled změn

Verze

Segment

Popis změny

2.14

Příloha č. 1 – Seznam údajů pro předání (OpenID Connect)
Příloha č. 2 – Seznam údajů pro předání (OpenID 2.0)

Popsány datové typy předávaných údajů

2.13

Právní upozornění

Přidáno právní upozornění týkající se dokumentace

Přehled změn

Přepracován s nejnovějšími změnami nahoře

2.12

Registrace klienta, Žádost o data

Opraveny nevalidní JSON příklady

Příloha č. 1 – Seznam údajů pro předání (OpenID Connect), Příloha č. 2 – Seznam údajů pro předání (OpenID 2.0), Příloha č. 4 – Seznam údajů pro předání (SAML specs.nic.cz), Příloha č. 5 – Seznam údajů pro registraci

Odstraněny předávané údaje „Číslo Opencard“ a „google_plus“ u všech protokolů

2.11

Všude

Opraveny odkazy na nové webové stránky mojeID

2.10

Přehled kroků implementace

Přidán přehled kroků implementace pomocí OIDC

Přehled knihoven a modulů

Přidán přehled knihoven a modulů pro OIDC

Přehled knihoven a modulů

Přidán přehled knihoven a modulů pro OID2

2.9

Favikona

Vysvětlení účelu favikony a pokyny k jejímu nastavení

Odhlašování od služby mojeID

Pokyny k možnosti odhlášení

Příloha č. 6 – Příklady a řešení chybových hlášek

Změněno doporučení k ladění SSL

2.8

Implementace podpory mojeID

Důležitá poznámka o zakázaném použití rámců

2.7

Testovací instance mojeID

Aktualizovány adresy podle nového testovacího serveru a výslovně vypsány všechny endpointy OIDC

Všude

Nová adresa na technickou podporu techsupport@mojeid.cz

2.6

Všude

Změněno pořadí protokolů – OIDC jako první

Provedení autentizace (XRDS a realm)

Změněn název kapitoly

Verze

Segment

Popis změny

2.5

Registrace klienta

Přidána možnost ruční registrace služby v OpenID Connect přes nové rozhraní serveru mojeID

2.4

Rozhraní pro zakládání účtů mojeID

Rozšířeno o podporu přímé registrace i přes protokol OpenID Connect

2.3

Testovací instance mojeID

Doplněny informace pro testování komunikace přes protokoly OIDC a SAML

Implementace pomocí OpenID Connect

Doplněny ukázky kódu a komunikace pro implementaci pomocí protokolu OIDC

Ladění komunikace se serverem mojeID

Doplněno doporučení k odlaďování komunikace

Příloha č. 6 – Příklady a řešení chybových hlášek

Přidána zmínka o chybových odpovědích v JSON u OIDC, nahrazen zastaralý odkaz

Příloha č. 2 – Seznam údajů pro předání (OpenID 2.0)
Příloha č. 1 – Seznam údajů pro předání (OpenID Connect)
Příloha č. 4 – Seznam údajů pro předání (SAML specs.nic.cz)

Přidán údaj pro předání – datová schránka (ISDS)

2.2

Příloha č. 4 – Seznam údajů pro předání (SAML specs.nic.cz)

Přidán seznam dalších identifikátorů pro předávání údajů přes SAML

2.1

Základní principy mojeID

Přesunutí odkazů na specifikace protokolů do Implementace pomocí OpenID 2.0Implementace pomocí OpenID Connect

Implementace pomocí OpenID Connect

Přidán odkaz na konfiguraci OIDC na serveru mojeID

Registrace klienta

Přidána zmínka o metadatech klienta a doplňující info k ruční registraci

Knihovna mojeID LITE

Přidán celý segment

Implementace pomocí SAML

Přidán odkaz na certifikát pro ověření metadat a na nástroj pro dekódování zpráv SAMLu

Problémy při implementaci

Přidán celý segment

Příloha č. 6 – Příklady a řešení chybových hlášek

Přidán odkaz na nástroj k otestování nastavení SSL

Přehled změn

Přidán celý segment