9. Přehled změn

Verze

Segment

Popis změny

3.1.2

Kontrola validity dat
Dokončení registrace
Testovací instance MojeID
Přehled knihoven a modulů

Úpavy dokumentace kvůli zrušení ověřování pomocí PIN1 a PIN2

3.1.1

Žádost o ověření identity účtem napojeným na NIA
Implementace pomocí SAML

Oprava hodnot acr_values a AuthnContextClassRef včetně příkladu použití

MojeID plugin pro WordPress

Aktualizace návodu pro přihlášení účtem napojeným na NIA

3.1

Celá dokumentace

Odstraněny všechny části dokumentace o protokolu OpenID 2.0

3.0.9

Přehled knihoven a modulů

Přidány návody na instalaci rozšíření pro populární platformy (pouze CS verze dokumentace)

3.0.8

Příloha č. 1 – Seznam údajů pro předání (OpenID Connect)

Doplněn předávaný údaj „Organizace“ u OIDC
Opraveny prohozené pojmy DIČ a IČO

Příloha č. 6 – Příklady a řešení chybových hlášek

Změněn odkaz u SSL certifikátu na certifikační službu Let’s Encrypt

Registrace klienta
Knihovna MojeID LITE

Doplněna poznámka, že automatickou (dynamickou) registraci nelze využít pro plný přístup

3.0.7

Celá dokumentace

Přejmenování mojeID na MojeID
Aktualizace obrázků a tlačítek
Oprava zastaralých a neplatných odkazů

3.0.6

Příloha č. 1 – Seznam údajů pro předání (OpenID Connect)
/Prilohy/UdajePredaniOID/index
Příloha č. 4 – Seznam údajů pro předání (SAML specs.nic.cz)
Dokončení registrace
Testovací instance MojeID

Odebrána možnost ověření účtů fyzických osob pomocí PIN3
Doplněna informace „Pouze pro Plný přístup“ u Korespondenční adresy

3.0.5

Základní principy MojeID
Napojení MojeID na NIA
Žádost o ověření identity účtem napojeným na NIA
Implementace pomocí SAML

Přidány informace o napojení mojeID na NIA

3.0.4

/SeznameniSMojeid/ProcesKomunikacePresMojeid/OpenID/index
Favikona
/ImplementacePodporyMojeid/Openid/index a všechny podkapitoly
Testovací instance MojeID
/Prilohy/UdajePredaniOID/index

Přidáno varování o plánovaném ukončení podpory protokolu OpenID 2.0 na všechny relevantní stránky

3.0.3

Příloha č. 1 – Seznam údajů pro předání (OpenID Connect)
/Prilohy/UdajePredaniOID/index
Příloha č. 4 – Seznam údajů pro předání (SAML specs.nic.cz)

Přidáno údaj Příznak - NIA do seznamu předávaných údajů
Změna pojmu Domácí adresa na Adresa trvalého bydliště / sídla firmy

3.0.2

Celá dokumentace (anglická verze)

Oprava překlepů a nepřeloženého textu

3.0.1

Jen HTML část

Přidány odkazy na jazykové verze
Logo dokumentace odkazuje na hlavní stránku webu

Celá dokumentace (anglická verze)

Pojem „disclose“ změněn na „hand over“ v kontextu předávaných údajů
Opraveny některé překlepy

3.0

Celá dokumentace

Přidána anglická verze dokumentace

2.18

Příloha č. 1 – Seznam údajů pro předání (OpenID Connect)

Doplněn předávaný údaj „country“ u OIDC

/ImplementacePodporyMojeid/Openid/ZadostOOvereniIdentity/index
Příloha č. 6 – Příklady a řešení chybových hlášek

Doplněna varianta přihlášení pomocí bezpečnostního tokenu včetně příslušných uživatelských hlášek

Proces komunikace přes OpenID Connect
/SeznameniSMojeid/ProcesKomunikacePresMojeid/OpenID/index

Doplněna přihlašovací metoda – bezpečnostní token

2.17

Registrace klienta

Doplněn postup ruční registrace klienta v testovací instanci mojeID pro protokol OIDC

2.16

Přechod na jiný protokol

Změna textu sekce Přechod na jiný protokol, přidání konkrétních informací o přechodu z OID2 na OIDC

Rozdíly mezi protokoly

Přidání mezer kolem lomítka v sekci Implementace pomocí OpenID Connect (OIDC)

Implementace pomocí OpenID Connect (OIDC)

Oprava dvou velkých písmen pro větší konzistenci v sekci Žádost o ověření identity

2.15

Příloha č. 1 – Seznam údajů pro předání (OpenID Connect)
/Prilohy/UdajePredaniOID/index
Příloha č. 4 – Seznam údajů pro předání (SAML specs.nic.cz)

Opraveno označení Pro plný přístup u předávaných údajů

2.14

Příloha č. 1 – Seznam údajů pro předání (OpenID Connect)
/Prilohy/UdajePredaniOID/index

Popsány datové typy předávaných údajů

2.13

Právní upozornění

Přidáno právní upozornění týkající se dokumentace

Přehled změn

Přepracován s nejnovějšími změnami nahoře

2.12

Registrace klienta, Žádost o data

Opraveny nevalidní JSON příklady

Příloha č. 1 – Seznam údajů pro předání (OpenID Connect)
/Prilohy/UdajePredaniOID/index
Příloha č. 4 – Seznam údajů pro předání (SAML specs.nic.cz)
Příloha č. 5 – Seznam údajů pro registraci

Odstraněny předávané údaje „Číslo Opencard“ a „google_plus“ u všech protokolů

2.11

Všude

Opraveny odkazy na nové webové stránky mojeID

2.10

Přehled kroků implementace

Přidán přehled kroků implementace pomocí OIDC

Přehled knihoven a modulů

Přidán přehled knihoven a modulů pro OIDC

/ImplementacePodporyMojeid/Openid/KnihovnyModuly

Přidán přehled knihoven a modulů pro OID2

2.9

Favikona

Vysvětlení účelu favikony a pokyny k jejímu nastavení

Odhlašování od služby MojeID

Pokyny k možnosti odhlášení

Příloha č. 6 – Příklady a řešení chybových hlášek

Změněno doporučení k ladění SSL

2.8

Implementace podpory MojeID

Důležitá poznámka o zakázaném použití rámců

2.7

Testovací instance MojeID

Aktualizovány adresy podle nového testovacího serveru a výslovně vypsány všechny endpointy OIDC

Všude

Nová adresa na technickou podporu techsupport@mojeid.cz

2.6

Všude

Změněno pořadí protokolů – OIDC jako první

/ImplementacePodporyMojeid/Openid/ProvedeniAutentizace/index

Změněn název kapitoly

2.5

Registrace klienta

Přidána možnost ruční registrace služby v OpenID Connect přes nové rozhraní serveru mojeID

2.4

Rozhraní pro zakládání účtů MojeID

Rozšířeno o podporu přímé registrace i přes protokol OpenID Connect

2.3

Testovací instance MojeID

Doplněny informace pro testování komunikace přes protokoly OIDC a SAML

Implementace pomocí OpenID Connect (OIDC)

Doplněny ukázky kódu a komunikace pro implementaci pomocí protokolu OIDC

Ladění komunikace se serverem MojeID

Doplněno doporučení k odlaďování komunikace

Příloha č. 6 – Příklady a řešení chybových hlášek

Přidána zmínka o chybových odpovědích v JSON u OIDC, nahrazen zastaralý odkaz

/Prilohy/UdajePredaniOID/index
Příloha č. 1 – Seznam údajů pro předání (OpenID Connect)
Příloha č. 4 – Seznam údajů pro předání (SAML specs.nic.cz)

Přidán údaj pro předání – datová schránka (ISDS)

2.2

Příloha č. 4 – Seznam údajů pro předání (SAML specs.nic.cz)

Přidán seznam dalších identifikátorů pro předávání údajů přes SAML

2.1

Základní principy MojeID

Přesunutí odkazů na specifikace protokolů do /ImplementacePodporyMojeid/Openid/indexImplementace pomocí OpenID Connect (OIDC)

Implementace pomocí OpenID Connect (OIDC)

Přidán odkaz na konfiguraci OIDC na serveru mojeID

Registrace klienta

Přidána zmínka o metadatech klienta a doplňující info k ruční registraci

Knihovna MojeID LITE

Přidán celý segment

Implementace pomocí SAML

Přidán odkaz na certifikát pro ověření metadat a na nástroj pro dekódování zpráv SAMLu

Problémy při implementaci

Přidán celý segment

Příloha č. 6 – Příklady a řešení chybových hlášek

Přidán odkaz na nástroj k otestování nastavení SSL

Přehled změn

Přidán celý segment