5.3. Dokončení registrace

Vaše aplikace odešle odpověď na zprávu z bodu Kontrola validity dat v těle HTTP odpovědi ve formátu klíč-hodnota OpenID protokolu:

 • výsledek (mode) – hodnota accept nebo reject značící, zda uživatelův účet byl úspěšně spárován,

 • důvod zamítnutí (reason) – nepovinný parametr obsahující důvod, proč k párování nedošlo.

Pokud nebude obdržena odpověď ve správném formátu, bude zpráva s výsledkem registrace poslána na další adresu z bodu Kontrola validity dat, dokud nebude získána odpověď nebo nebudou adresy vyčerpány.

Registrace pak pokračuje buď přímou výzvou k vyplnění PIN1 a PIN2 a vstoupením do profilu, kde si uživatel zvolí heslo, nebo je uživateli zobrazena informace o dokončení registrace.

Pokud máte aktivován plný přístup, budou vaší aplikaci zasílány informace i o změně stavu uživatelova účtu. Tyto zprávy jsou posílány podobně jako v bodě Kontrola validity dat, se dvěma parametry v každé zprávě:

 • identifikátor uživatele MojeID v závislosti na použitém protokolu:

  • claimed_id – v případě OpenID 2.0,

  • sub – v případě OpenID Connect,

 • status – stav účtu, jedna z hodnot:

  • CONDITIONALLY_IDENTIFIED – částečně identifikovaný (zadán PIN1 a PIN2),

  • IDENTIFIED – identifikovaný (zadán PIN1, PIN2 a PIN3 1),

  • VALIDATED – validovaný (zadán PIN1, PIN2, PIN3 2 a příznak validace).

Pokud selže odesílání této zprávy nebo na ni nebude správně odpovězeno, bude informace o změně stavu zaslána opakovaně každých 5 minut po dobu 6 hodin, dokud je vaše aplikace nepřijme nebo neodmítne. Oproti tomu zpráva o dokončení registrace je synchronní – posílá se jen jednou.

1

PIN3 pro identifikaci účtu MojeID není povinný. Identifikaci lze získat napojením účtu na NIA či validací. Může tedy nastat situace, kdy uživatel má identifikovaný účet, ale má zadaný jen PIN1 a PIN2.

2

PIN3 pro validaci účtu MojeID není povinný. Může tedy nastat situace, kdy uživatel má validovaný účet, ale má zadaný jen PIN1 a PIN2.

Od července 2022 nelze ověřit účty fyzických osob pomocí PIN3. Ověření pomocí PIN3 je možné pouze u účtů s vyplněným polem Organizace.