5.3. Dokončení registrace

Vaše aplikace odešle odpověď na zprávu z bodu Kontrola validity dat v těle HTTP odpovědi ve formátu klíč-hodnota OpenID protokolu:

 • výsledek (mode) – hodnota accept nebo reject značící, zda uživatelův účet byl úspěšně spárován,

 • důvod zamítnutí (reason) – nepovinný parametr obsahující důvod, proč k párování nedošlo.

Pokud nebude obdržena odpověď ve správném formátu, bude zpráva s výsledkem registrace poslána na další adresu z bodu Kontrola validity dat, dokud nebude získána odpověď nebo nebudou adresy vyčerpány.

Registrace pak pokračuje buď přímou výzvou k ověření e-mailové adresy a telefonního čísla a vstoupením do profilu, kde si uživatel zvolí heslo, nebo je uživateli zobrazena informace o dokončení registrace.

Pokud máte aktivován plný přístup, budou vaší aplikaci zasílány informace i o změně stavu uživatelova účtu. Tyto zprávy jsou posílány podobně jako v bodě Kontrola validity dat, se dvěma parametry v každé zprávě:

 • identifikátor uživatele MojeID v závislosti na použitém protokolu:
  • claimed_id – v případě OpenID 2.0,

  • sub – v případě OpenID Connect.

 • status – stav účtu, jedna z hodnot:
  • CONDITIONALLY_IDENTIFIED – částečně identifikovaný.
   • Účet s ověřeným e-mailem a telefonním číslem.

   • U účtů do roku 2024 zadán PIN1 a PIN2.

  • IDENTIFIED – identifikovaný (zadán PIN1, PIN2 a PIN3 [1]).
   • Pouze u účtů do roku 2024.

  • VALIDATED – validovaný (účet s příznakem validace).
   • Validovaný účet právnické osoby nebo účet fyzické osoby napojený na systémy veřejné správy (NIA).

   • U účtů do roku 2024 zadán PIN1, PIN2, PIN3 [2] a příznak validace.

Pokud selže odesílání této zprávy nebo na ni nebude správně odpovězeno, bude informace o změně stavu zaslána opakovaně každých 5 minut po dobu 6 hodin, dokud je vaše aplikace nepřijme nebo neodmítne. Oproti tomu zpráva o dokončení registrace je synchronní – posílá se jen jednou.

Od července 2022 nelze ověřit účty fyzických osob pomocí PIN3. Ověření pomocí PIN3 je možné pouze u účtů s vyplněným polem Organizace.

Důležité

Od roku 2024 se PIN1, PIN2 a PIN3 pro ověření nepoužívají.