5. Rozhraní pro zakládání účtů MojeID

Tato kapitola popisuje mechanismus registrace účtů MojeID prostřednictvím vaší aplikace.