5.2. Kontrola validity dat

Registrační server po odeslání formuláře zkontroluje validitu dat a nechá uživatele opravit chyby. V případě, že jsou data validní, je zahájen proces registrace nového účtu. Do tohoto účtu registrační server uloží požadovaná data a připojí vaši identifikaci (identifikátor poskytovatele služeb, realm). Následně je zahájena identifikace uživatele zadáním ověřovacích kódů zaslaných na e-mail a telefonní číslo.

Následujícím krokem je informovat vaši aplikaci o úspěšné registraci.

V případě komunikace přes OpenID 2.0 se s pomocí URI, jež označuje váš realm, server pokusí nalézt XRDS dokument s alespoň jedním elementem <xrd:Service> obsahujícím elementy:

 • <xrd:Type> s hodnotou http://specs.nic.cz/registration/assert_url a

 • <xrd:URI> s URL rozhraní, na které se zašle informace o registraci.

Během tohoto procesu nesmí dojít k přesměrování a URL rozhraní musí ležet v URI poskytovatele služeb (realmu), viz https://openid.net/specs/openid-authentication-2_0.html#realms.

V případě komunikace přes OpenID Connect musí být URL pro zasílání informací zadány v průběhu registrace klienta pomocí assertion_uris klíče, do kterého se vkládá seznam adres (zakódovaný do JSON), na které se mají zprávy odesílat.

Vaší aplikaci je přímo poslána HTTPS POST zpráva na rozhraní dané adresou URL. Obsahem zprávy jsou tři parametry:

 • registration_nonce – jednoznačný identifikátor transakce pro spárování s původním požadavkem,

 • identifikátor uživatele MojeID v závislosti na použitém protokolu:

  • claimed_id – v případě protokolu OpenID 2.0,

  • sub – v případě protokolu OpenID Connect,

 • status – stav s hodnotou REGISTERED.

Vaše aplikace musí tuto zprávu nejprve ověřit:

 • musí zkontrolovat, že zpráva byla doručena na některou z adres uvedených v bodě Žádost o založení účtu MojeID,

 • musí ověřit, že transakce registration_nonce byla opravdu vytvořena,

 • musí ověřit, že klientský certifikát, který byl použit pro vytvoření SSL tunelu, je platný a podepsaný certifikační autoritou CZ.NIC. Tento certifikát je dostupný na adrese https://www.mojeid.cz/cs/pro-poskytovatele/jak-zavest/#download pro produkční i testovací prostředí. Certifikát je potřeba pro notifikace na produkci i na testu.

Pokud nepoužíváte HTTPS a chcete na testovacím prostředí zkoušet přihlašování a zakládání účtů, tento certifikát není třeba.

Pokud HTTPS používáte a jde o testovací prostředí, je tento certifikát potřeba pro zasílání notifikací z registrace. Pro přihlášení není třeba (mezi MojeID a vaším serverem se přenáší jen obecná veřejná data, takže není třeba ověřovat „totožnost“ toho, kdo je žádá).

Notifikace se posílají po registraci, částečné identifikaci (ověření e-mailu a telefonu) a identifikaci (zadán PIN3, pouze do roku 2024) na assert_url, které je uvedeno v XRDS dokumentu na realmu. Toto je funkční i na testu. Aby vaše aplikace dostávala notifikace, musíte mít realm s HTTPS. Dále pak po přijetí notifikace je třeba odpovědět řetězcem 'mode:accept\n', kde \n je znak nové řádky.

Tip

Ověřování klientského certifikátu umí zajistit HTTP server např. Apache s použitím konfigurační volby SSLVerifyClient.

Pokud jsou všechny podmínky splněny, může vaše aplikace při zpracování této zprávy spárovat MojeID identifikátor se svým záznamem o uživateli pro účely autentizace přes MojeID.

Poznámka

Pokud není možné zaslat tuto zprávu bezpečným způsobem protokolem HTTPS, pokračuje registrace bez zaslání této zprávy.