7. Testovací instance MojeID

Pro účely testování implementace můžete využít naši testovací instanci služby MojeID, na níž můžete testovat přihlášení uživatelů MojeID, registrace nových účtů a převody účtů z centrálního registru.

Před zahájením testování zašlete na adresu techsupport@mojeid.cz metadata, pod kterými budete testovat. Tato metadata jsou pro každý protokol jiná, viz informace k jednotlivým protokolům níže.

Důležité

Použijte jiná metadata než pro ostrý provoz!

My vám na testovacím serveru povolíme přístupy a nastavíme pro účely testování tzv. plný přístup, aby vám mohly být předávány všechny údaje účtu MojeID, včetně údajů status, valid a dalších, které jsou předávány pouze poskytovatelům s plným přístupem.

7.1. Testovací účty

Pro testování MojeID doporučujeme založit 3 testovací uživatele v různých stupních ověření:

 • částečně identifikovaného, u kterého bude zadaný jen PIN1 a PIN2,

 • identifikovaného, u kterého bude zadaný PIN1, PIN2 a PIN3 (PIN3 není pro identifikaci účtu povinný, viz Dokončení registrace),

 • validovaného, u kterého bude zadaný PIN1, PIN2, PIN3 a příznak validace.

Tím je možné otestovat vracené hodnoty v parametru status pro obě varianty identifikace a validaci.

Na adrese https://mojeid.regtest.nic.cz/registration/ si založte jednotlivé testovací účty. Kontaktní údaje můžete vyplnit libovolné. PIN1, PIN2 a ověřovací dopis s PIN3 se neposílají, místo nich zadejte univerzální PINy:

 • PIN1: 11111111 (8 jedniček),

 • PIN2: 22222222 (8 dvojek),

 • PIN3: 33333333 (8 trojek).

Pro validaci účtu je potřeba vygenerovat dokument Žádost o validaci (PDF) z příslušného uživatelského profilu. Pro vygenerování dokumentu je nutné mít zadané libovolné datum narození. Vygenerovaný dokument PDF pošlete na adresu techsupport@mojeid.cz, nastavíme pak na odpovídajícím profilu příznak validace.

7.2. Společné endpointy

Část adres rozhraní je nezávislá na vybraném protokolu. Tyto adresy jsou vyjmenovány zde. Dále však budete potřebovat ještě adresy endpointů specifických pro jednotlivé protokoly, které jsou uvedeny níže.

Testovací instance s podrobnějšími výstupy v případě chyb je dostupná na následujících adresách:

 • Registrace nového účtu MojeID: https://mojeid.regtest.nic.cz/registration/endpoint/

 • Převod kontaktu do MojeID z registru domén: https://mojeid.regtest.nic.cz/transfer/endpoint/

Pro zavedení implementace MojeID na ostrý provoz budou k dispozici následující adresy:

 • Registrace nového účtu MojeID: https://mojeid.cz/registration/endpoint/

 • Převod kontaktu do MojeID z registru domén: https://mojeid.cz/transfer/endpoint/

7.3. OpenID Connect

Potřebná metadata k zaslání na podporu

 • Client_ID, pod kterým budete testovat – kombinace 12 znaků malých a velkých písmen abecedy a číslic, která je vygenerována automaticky při registraci služby

Endpointy specifické pro protokol

 • Adresy testovacích endpointů:
  • Registration Endpoint: https://mojeid.regtest.nic.cz/oidc/registration/

  • Authorization Endpoint: https://mojeid.regtest.nic.cz/oidc/authorization/

  • Token Endpoint: https://mojeid.regtest.nic.cz/oidc/token/

  • UserInfo Endpoint: https://mojeid.regtest.nic.cz/oidc/userinfo/

  Kompletní popis konfigurace OIDC ve formátu JSON: https://mojeid.regtest.nic.cz/.well-known/openid-configuration/

 • Adresy ostrých endpointů:
  • Registration Endpoint: https://mojeid.cz/oidc/registration/

  • Authorization Endpoint: https://mojeid.cz/oidc/authorization/

  • Token Endpoint: https://mojeid.cz/oidc/token/

  • UserInfo Endpoint: https://mojeid.cz/oidc/userinfo/

  Kompletní popis konfigurace OIDC ve formátu JSON: https://mojeid.cz/.well-known/openid-configuration/

7.4. SAML

Metadata testovací instance jsou na adrese: https://mojeid.regtest.nic.cz/saml/idp.xml

Potřebná metadata k zaslání na podporu

 • řetězec entityID, pod kterým budete testovat – maximální délka 1024 znaků, specifikace doporučuje, aby řetězec měl podobu adresy URL a obsahoval doménové jméno poskytovatele nebo poskytované služby

  Příklad: https://sluzba.example.cz

 • soubor XML s metadaty služby (EntityDescriptor), který obsahuje totéž entityID

  Získat soubor s metadaty vám může pomoci tento článek o přípravě metadat.

Endpointy specifické pro protokol

 • testovací koncový bod: https://mojeid.regtest.nic.cz/saml/

 • ostrý koncový bod: https://mojeid.cz/saml/