2. Terminologie

V dalších kapitolách týkajících se implementace MojeID bude používána následující terminologie:

Poskytovatel služeb

provozovatel webové aplikace (či přeneseně samotná aplikace, protože vše je řešeno automaticky bez manuálních zásahů), která požaduje ověření uživatelovy identity pomocí MojeID.

Plný přístup

varianta nasazení služby MojeID u poskytovatele služeb, pro podrobnosti viz https://www.mojeid.cz/cs/pro-poskytovatele/varianty-ceny/.

Omezený přístup

varianta nasazení služby MojeID u poskytovatele služeb, pro podrobnosti viz https://www.mojeid.cz/cs/pro-poskytovatele/varianty-ceny/.

Identita

soubor dat o uživateli, které jsou vázané na identifikátor a jsou spravované poskytovatelem OpenID.

Identifikátor

URL se schématem http nebo https, pod kterým jsou definovaná a dostupná určitá data v rámci procesu ověřování identity, např. http://specs.nic.cz/attr/contact/valid.

Realm

oblast URL poskytovatele služeb definující část prostoru URL, pro níž je žádost o ověření identity platná.

OP
Poskytovatel OpenID
OpenID poskytovatel

zřizovatel a správce OpenID2 identit, na jehož webu dochází k autentizaci. V případě MojeID vždy CZ.NIC.

OCP
Poskytovatel OpenID Connect
OpenID Connect poskytovatel

zřizovatel a správce OpenID Connect identit, na jehož webu dochází k autentizaci. V případě MojeID vždy CZ.NIC.

Jméno identity

jméno MojeID identity ve tvaru jmenoidentity.mojeid.cz, které uživatel uvede do přihlašovacího formuláře jako identitu, pod kterou se chce přihlásit, např. demo.mojeid.cz.

Prohlášený identifikátor

identifikátor vzniklý ze jména identity, pod kterým je tato identita dostupná u OpenID poskytovatele a odkud lze získat metadata k tomuto identifikátoru, např. https://demo.mojeid.cz/#JeDineCny.

Koncový bod OP

URL adresa, na které poskytovatel OpenID2 přijímá zprávy. V případě MojeID je to vždy https://mojeid.cz/endpoint/.

Registration Endpoint

adresa URL, na které je možné zaregistrovat nového poskytovatele služeb podle specifikace OpenID Connect Dynamic Client Registration.

Client ID

jednoznačný identifikátor služby využívající OpenID Connect. K jeho přidělení dojde v průbehu registrace a používá se při veškeré komunikaci přes OpenID Connect.

Client Secret

heslo, kterým se prokazuje autenticita poskytovatele služeb v souvislosti s jeho Client ID. Toto heslo je možné změnit se znalostí Registration Access Token.

Registration Access Token

token, kterým je autentizovaná jakákoliv změna údajů o službě, například Client Secret.

Authorization Endpoint

adresa URL, na kterou poskytovatelé služeb přesměrovávají uživatele za účelem příhlášení.

ID Token

obsahuje ujištění o úspěšně provedeném ověření totožnosti uživatele, jehož údaje jsou obsažené uvnitř ID Tokenu.

Access Token

token, kterým je autentizovaný požadavek na UserInfo Endpoint.

UserInfo Endpoint

adresa URL, na které je možné s využitím Access Token získat detailní údaje o uživateli, pokud nejsou přítomny v ID Tokenu.

Token Endpoint

adresa URL, na které je možné získat Access Token, případně Refresh Token, pokud nebyly získány přímo v odpovědi na autentizaci.

Refresh Token

token, který je možné použít pro získání údajů z UserInfo Endpoint i bez přítomnosti uživatele.