1. Úvod

Tento dokument obsahuje obecný úvod do principů a fungování služby MojeID. Naleznete zde také příklady a další obecné informace, které vám pomohou navrhnout jakým způsobem implementovat podporu služby MojeID do vaší webové aplikace. Získáte tak rychlý základní přehled o krocích, které bude potřeba provést při implementaci podpory MojeID a budete moci odhadnout náročnost této implementace.

MojeID aktuálně nabízí tři autentizační protokoly, které je možné použít. Jsou to OpenID Connect, OpenID 2.0 a SAML 2.0.

Tip

Pokud zatím žádný z těchto protokolů ve svém systému nevyužíváte, doporučujeme použít OpenID Connect.

Jedná se o nejnovější z nabízených protokolů a do jeho vlastností se tak promítají zkušenosti z používání ostatních dvou protokolů. Jeho hlavními přednostmi jsou jednoduchost implementace a podpora mobilních platforem.

Samozřejmě pokud již ve svém systému máte implementován protokol OpenID 2.0 nebo SAML 2.0, je logickým krokem využít tentýž protokol i pro integraci s MojeID.