5.1. Žádost o založení účtu MojeID

Uživatel si ve vaší aplikaci zvolí možnost založit účet MojeID. Toto vygeneruje v prohlížeči uživatele HTTPS POST požadavek na registrační server na adrese https://direct.mojeid.cz/registration/direct/. V parametrech požadavku jsou spolu s požadovaným uživatelským jménem všechny evidované údaje o daném uživateli (Seznam údajů pro registraci obsahuje Příloha č. 5 – Seznam údajů pro registraci) a navíc:

  • identifikátor poskytovatele služeb (realm) – volitelné URI, jehož hodnota závisí na komunikačním protokolu:

    • v případě OpenID 2.0 by se mělo jednat o stejnou hodnotu, která se používá pro přihlašování ke službě MojeID,

    • v případě OpenID Connect se musí jednat o přidělené client_id,

  • jednoznačný identifikátor transakce (registration_nonce) – slouží ke spárování odpovědi na tento požadavek.

Také máte možnost volbou adresy https://mojeid.cz/transfer/endpoint/ nabídnout uživateli převod existujícího kontaktu v centrálním registru. V takovém případě se ignorují zaslané údaje o uživateli a je vyplněno uživatelské jméno, neboli identifikátor kontaktu, který nelze měnit. Pokud je identifikátor nevalidní, nelze ho převést do MojeID, uživatel musí kontaktovat určeného registrátora pro změnu.

Dále je uživateli zobrazen formulář se seznamem údajů, které se po registraci vloží do MojeID. U základních údajů se zobrazí i hodnota a je možné je změnit. Uživatel na registračním formuláři následně:

  • odsouhlasí pravidla používání služby,

  • bude ověřen pomocí CAPTCHA.