8.4. Příloha č. 5 – Seznam údajů pro registraci

Údaj

Formát

Registrace

Jméno

Křestní jméno

řetězec o maximální délce 50 znaků

first_name

Příjmení

řetězec o maximální délce 50 znaků

last_name

E-mail

Hlavní

e-mailová adresa o maximální délce 200 znaků STD-EMAIL

email__default__email

Notifikační

e-mailová adresa o maximální délce 200 znaků STD-EMAIL

email__notify__email

Další

e-mailová adresa o maximální délce 200 znaků STD-EMAIL

email__next__email

Adresa trvalého bydliště / sídla firmy

Ulice

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__default__street1

Ulice2

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__default__street2

Ulice3

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__default__street3

Město

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__default__city

Stát

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__default__state

PSČ

řetězec o maximální délce 50 znaků

address__default__postal_code

Země

kód země podle ISO3166 STD-COUNTRY

address__default__country

Fakturační adresa

Ulice

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__billing__street1

Ulice2

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__billing__street2

Ulice3

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__billing__street3

Město

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__billing__city

Stát

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__billing__state

PSČ

řetězec o maximální délce 50 znaků

address__billing__postal_code

Země

kód země podle ISO3166 STD-COUNTRY

address__billing__country

Doručovací adresa

Firma

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__shipping__company_name

Ulice

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__shipping__street1

Ulice2

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__shipping__street2

Ulice3

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__shipping__street3

Město

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__shipping__city

Stát

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__shipping__state

PSČ

řetězec o maximální délce 50 znaků

address__shipping__postal_code

Země

kód země podle ISO3166 STD-COUNTRY

address__shipping__country

Korespondenční adresa

Ulice

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__mailing__street1

Ulice2

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__mailing__street2

Ulice3

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__mailing__street3

Město

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__mailing__city

Stát

řetězec o maximální délce 200 znaků

address__mailing__state

PSČ

řetězec o maximální délce 50 znaků

address__mailing__postal_code

Země

kód země podle ISO3166 STD-COUNTRY

address__mailing__country

Telefon

Mobil

řetězec odpovídající regulárnímu výrazu: ^+[0-9]{1,3}.[0-9]{1,14}$

phone__default__number

Pracovní

řetězec odpovídající regulárnímu výrazu: ^+[0-9]{1,3}.[0-9]{1,14}$

phone__office__number

Další

řetězec odpovídající regulárnímu výrazu: ^+[0-9]{1,3}.[0-9]{1,14}$

phone__mobile__number

Domácí

řetězec odpovídající regulárnímu výrazu: ^+[0-9]{1,3}.[0-9]{1,14}$

phone__home__number

Telefon - Fax

řetězec odpovídající regulárnímu výrazu: ^+[0-9]{1,3}.[0-9]{1,14}$

phone__fax__number

Další údaje

Datum narození

datum ve formátu RFC3339 (YYYY-MM-DD) STD-DATE

birth_date

Pohlaví

hodnota „M“ nebo „F“

gender

Číslo OP

řetězec o maximální délce 50 znaků

id_card_num

Číslo pasu

řetězec o maximální délce 50 znaků

passport_num

Identifikátor MPSV

řetězec o maximální délce 50 znaků

ssn_id_num

Číslo ISIC

řetězec o maximální délce 50 znaků

card_isic

Jméno společnosti

řetězec o maximální délce 200 znaků

organization

IČO

řetězec o maximální délce 50 znaků

vat_id_num

DIČ

řetězec o maximální délce 50 znaků

vat_reg_num

Internetové adresy

Hlavní

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__main__url

Blog

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__blog__url

Osobní

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__personal__url

Pracovní

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__office__url

RSS

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__rss__url

Facebook

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__facebook__url

Twitter

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__twitter__url

LinkedIN

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__linkedin__url

instagram

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__instagram__url

pinterest

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__pinterest__url

tumblr

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__tumblr__url

wordpress

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__wordpress__url

foursquare

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__foursquare__url

youtube

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__youtube__url

blogger

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__blogger__url

gravatar

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__gravatar__url

about_me

řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__about_me__url

Instant Messaging

ICQ

řetězec o maximální délce 255 znaků

imaccount__icq__username

Skype

řetězec o maximální délce 255 znaků

imaccount__skype__username

Windows Live

řetězec o maximální délce 255 znaků

imaccount__windows_live__username

Jabber

řetězec o maximální délce 255 znaků

imaccount__jabber__username

Hangouts

řetězec o maximální délce 255 znaků

imaccount__google_talk__username

STD-EMAIL

E-mailová adresa ve formátu podle RFC 2822

STD-COUNTRY

Kód země podle ISO 3166

STD-DATE

Datum ve formátu RFC 3339