8.7. Příloha č. 7 – Zásady správné implementace

Při implementaci podpory služby mojeID dodržujte následující zásady:

 1. Přihlášení ke službě mojeID realizujte výhradně tlačítkem „Přihlásit přes mojeID“ dle vzoru v sekci Žádost o přihlášení přes mojeID.

 2. Tlačítko „Přihlásit přes mojeID“ vhodně doplňte textovými odkazy „Proč mojeID“ a „Založit účet mojeID“.

  1. Odkaz „Proč mojeID“ nasměrujte na lokální stránku vysvětlující výhody využití mojeID na vašich stránkách (lokální výhody) nebo na informační stránku https://www.mojeid.cz/cs/proc-mojeid/.

  2. Odkaz „Založit účet mojeID“ můžete nahradit tlačítkem „Založit účet mojeID“ dle vzoru. Tlačítko nasměrujte na lokální registrační stránku mojeID nebo na univerzální registrační formulář služby mojeID.

  3. Pokud není možné doplnit tlačítko odkazy podle předchozích bodů 2.1 a 2.2, doporučujeme přidat je na stránku administrace lokálního účtu uživatele.

 3. V případě, že není tlačítko „Přihlásit přes mojeID“ umístěno na vaší hlavní stránce, umístěte na hlavní stránku logo „Podporuje mojeID“ dle vzoru s odkazem na místo ve vašem systému, kde je mojeID použito nebo na lokální stránku ve vašem systému s informací o službě mojeID.

 4. Požadované údaje pro předání musí být v souladu s vaším systémem:

  1. Jako povinné musí být označeny pouze položky, které jsou povinné pro registrační proces ve vašem systému.

  2. Ostatní požadované položky musí být označeny jako nepovinné.

  3. Nesmíte požadovat k předání položky, které nevyužíváte v systému.

 5. Pokud při přihlášení přes mojeID vyžadujete předání údajů o uživateli, je v případě, že se tyto údaje liší od údajů evidovaných v lokálním účtu vaší služby, doporučeno dát uživateli na výběr, zda-li si přeje stávající údaje v lokálním účtu služby ponechat, nebo zda mají být aktualizovány údaji přenesenými z mojeID.

 6. Implementace služby mojeID musí být navržena tak, aby uživatel mojeID měl při svém prvním přístupu k vaší službě prostřednictvím mojeID na výběr z následujících dvou možností:

  1. spárování mojeID s existujícím lokálním účtem nebo

  2. vytvoření nového lokálního účtu pomocí dat přenesených z mojeID a spárování tohoto nově založeného lokálního účtu s mojeID.

 7. V administraci lokálního účtu uživatele:

  1. doporučujeme při spárování s účtem mojeID zobrazit mojeID identifikátor uživatele.

  2. doporučujeme mít odkaz nebo tlačítko „Založit účet mojeID“ podle bodu 2. V případě, že uživatel ještě nemá spárovaný lokální účet s mojeID a tedy pravděpodobně nemá mojeID, doporučujeme registrační formulář mojeID předvyplnit údaji z lokálního účtu uživatele.

  3. uživatel musí mít možnost spárovat mojeID s existujícím lokálním účtem, pokud již není spárován.

  4. uživatel musí mít možnost rozpárovat lokální účet od účtu mojeID.

 8. Úpravy vzhledu tlačítek a dalších grafických prvků jsou možné jen s výslovným souhlasem sdružení CZ.NIC.