8.1. Příloha č. 1 – Seznam údajů pro předání (OpenID Connect)

Údaj

Indentifikátor claimu

Datový typ

OpenID2 identifikátor pro migraci ze staršího protokolu

openid2_id

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Jméno

Celé jméno

name

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Křestní jméno

given_name

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Příjmení

family_name

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Přezdívka

nickname

SINGLE_OPTIONAL_STRING

E-mail

Hlavní

email

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Příznak – E-mail ověřen

email_verified

SINGLE_OPTIONAL_BOOLEAN

Notifikační

mojeid_email_notify

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Další

mojeid_email_next

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Adresa trvalého bydliště / sídla firmy

Kompletní adresa

mojeid_address_def

OPTIONAL_ADDRESS_STRING

Ulice

mojeid_address_def_street

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Ulice 2

mojeid_address_def_street2

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Ulice 3

mojeid_address_def_street3

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Město

mojeid_address_def_city

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Stát

mojeid_address_def_state

SINGLE_OPTIONAL_STRING

PSČ

mojeid_address_def_postal_code

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Země

mojeid_address_def_country

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Korespondenční adresa

Kompletní adresa

address

OPTIONAL_ADDRESS

Ulice

mojeid_address_mail_street

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Ulice 2

mojeid_address_mail_street2

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Ulice 3

mojeid_address_mail_street3

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Město

mojeid_address_mail_city

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Stát

mojeid_address_mail_state

SINGLE_OPTIONAL_STRING

PSČ

mojeid_address_mail_postal_code

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Země

mojeid_address_mail_country

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Příznak – Adresa ověřena
Pouze pro Plný přístup
("true"/"false")
Od července 2022 příznak nelze získat u nových
osobních účtů, protože je nelze ověřit pomocí PIN3.

mojeid_address_mail_verified

SINGLE_OPTIONAL_BOOLEAN

Fakturační adresa

Kompletní adresa

mojeid_address_bill

OPTIONAL_ADDRESS_STRING

Ulice

mojeid_address_bill_street

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Ulice 2

mojeid_address_bill_street2

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Ulice 3

mojeid_address_bill_street3

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Město

mojeid_address_bill_city

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Stát

mojeid_address_bill_state

SINGLE_OPTIONAL_STRING

PSČ

mojeid_address_bill_postal_code

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Země

mojeid_address_bill_country

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Doručovací adresa

Kompletní adresa

mojeid_address_ship

OPTIONAL_ADDRESS_STRING

Jméno společnosti

mojeid_address_ship_company_name

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Ulice

mojeid_address_ship_street

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Ulice 2

mojeid_address_ship_street2

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Ulice 3

mojeid_address_ship_street3

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Město

mojeid_address_ship_city

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Stát

mojeid_address_ship_state

SINGLE_OPTIONAL_STRING

PSČ

mojeid_address_ship_postal_code

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Země

mojeid_address_ship_country

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Telefon

Mobil

phone_number

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Příznak – Mobil ověřen
("true"/"false")

phone_number_verified

SINGLE_OPTIONAL_BOOLEAN

Další

mojeid_phone_mobile

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Domácí

mojeid_phone_home

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Pracovní

mojeid_phone_office

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Fax

mojeid_phone_fax

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Další údaje

Datum narození

birthdate

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Pohlaví

gender

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Věk

mojeid_age

SINGLE_OPTIONAL_INT

Číslo OP

mojeid_ident_card

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Číslo pasu

mojeid_ident_pass

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Identifikátor MPSV

mojeid_ident_ssn

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Číslo ISIC
Pouze pro Plný přístup

mojeid_isic

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Příznak – Starší 18 let
("true"/"false")

mojeid_is_adult

SINGLE_OPTIONAL_BOOLEAN

Příznak – Student
Pouze pro Plný přístup
("true"/"false")

mojeid_student

SINGLE_OPTIONAL_BOOLEAN

Příznak – Validace
Pouze pro Plný přístup
("true"/"false")

mojeid_valid

SINGLE_OPTIONAL_BOOLEAN

Organizace

mojeid_organization

SINGLE_OPTIONAL_STRING

DIČ

mojeid_vat

SINGLE_OPTIONAL_STRING

IČO

mojeid_ident_vat

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Veřejný PGP klíč

mojeid_public_pgp

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Bankovní účet

mojeid_bank_account

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Bankovní účet (IBAN)

mojeid_bank_account_iban

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Datová schránka

mojeid_isds

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Příznak - NIA
Pouze pro Plný přístup
("true"/"false")

mojeid_nia

SINGLE_OPTIONAL_BOOLEAN

URL

Hlavní

profile

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Osobní

website

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Blog

mojeid_url_blog

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Pracovní

mojeid_url_office

SINGLE_OPTIONAL_STRING

RSS

mojeid_url_rss

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Facebook

mojeid_url_facebook

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Twitter

mojeid_url_twitter

SINGLE_OPTIONAL_STRING

LinkedIN

mojeid_url_linkedin

SINGLE_OPTIONAL_STRING

instagram

mojeid_url_instagram

SINGLE_OPTIONAL_STRING

pinterest

mojeid_url_pinterest

SINGLE_OPTIONAL_STRING

tumblr

mojeid_url_tumblr

SINGLE_OPTIONAL_STRING

wordpress

mojeid_url_wordpress

SINGLE_OPTIONAL_STRING

foursquare

mojeid_url_foursquare

SINGLE_OPTIONAL_STRING

youtube

mojeid_url_youtube

SINGLE_OPTIONAL_STRING

blogger

mojeid_url_blogger

SINGLE_OPTIONAL_STRING

gravatar

mojeid_url_gravatar

SINGLE_OPTIONAL_STRING

about_me

mojeid_url_about_me

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Flickr

mojeid_url_flickr

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Vimeo

mojeid_url_vimeo

SINGLE_OPTIONAL_STRING

IM

ICQ

mojeid_im_icq

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Skype

mojeid_im_skype

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Jabber

mojeid_im_jabber

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Hangouts

mojeid_im_google_talk

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Windows Live

mojeid_im_windows_live

SINGLE_OPTIONAL_STRING

SINGLE_OPTIONAL_BOOLEAN

Boolean nebo null

SINGLE_OPTIONAL_INT

Celé číslo nebo null

SINGLE_OPTIONAL_STRING

Řetězec nebo null

OPTIONAL_ADDRESS

Objekt nebo null

Schéma objektu OPTIONAL_ADDRESS
{
   "formatted": SINGLE_OPTIONAL_STRING,
   "street_address": SINGLE_OPTIONAL_STRING,
   "locality": SINGLE_OPTIONAL_STRING,
   "region": SINGLE_OPTIONAL_STRING,
   "postal_code": SINGLE_OPTIONAL_STRING,
   "country": SINGLE_OPTIONAL_STRING,
}
OPTIONAL_ADDRESS_STRING

Řetězec nebo null; řetězec obsahuje serializovaný objekt OPTIONAL_ADDRESS, např. "{\"formatted\": \"Pražská 5, Praha\"}".