8.2. Příloha č. 3 – Seznam údajů pro předání (SAML)

Obecné identifikátory

Údaj

Identifikátor (URI formát)

Identifikátor (BASIC formát)

Jméno

Celé jméno

urn:oid:2.5.4.3

urn:mace:dir:attribute-def:cn

Křestní jméno

urn:oid:2.5.4.42

urn:mace:dir:attribute-def:givenName

Příjmení

urn:oid:2.5.4.4

urn:mace:dir:attribute-def:sn

Přezdívka

urn:oid:2.5.4.65

urn:mace:dir:attribute-def:pseudonym

E-mail

Hlavní

urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3

urn:mace:dir:attribute-def:mail

Adresa trvalého bydliště / sídla firmy

Kompletní adresa

urn:oid:2.5.4.16

urn:mace:dir:attribute-def:postalAddress

Ulice

urn:oid:2.5.4.9

urn:mace:dir:attribute-def:street

Město

urn:oid:2.5.4.7

urn:mace:dir:attribute-def:l

Stát

urn:oid:2.5.4.8

urn:mace:dir:attribute-def:st

Země

urn:oid:2.5.4.6

urn:mace:dir:attribute-def:c

PSČ

urn:oid:2.5.4.17

urn:mace:dir:attribute-def:postalCode

Telefon

Mobil

urn:oid:2.5.4.20

urn:mace:dir:attribute-def:telephoneNumber

Fax

urn:oid:2.5.4.23

urn:mace:dir:attribute-def:facsimileTelephoneNumber

Další údaje

Datum narození

urn:oid:1.3.6.1.4.1.2428.90.1.3

urn:mace:dir:attribute-def:norEduPersonBirthDate

Věk

http://www.stork.gov.eu/1.0/age

Pohlaví

urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.2

Obrázek (base64)

urn:mace:dir:attribute-def:photo

Jméno společnosti

urn:oid:2.5.4.10

urn:mace:dir:attribute-def:o

URL

Hlavní

urn:oid:1.3.6.1.4.1.27630.2.1.1.17

Pracovní

urn:oid:1.3.6.1.4.1.27630.2.1.1.120

eduID identifikátory

Údaj

Identifikátor (URI formát)

eduID

eduPersonPrincipalName

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6

eduPersonScopedAffiliation

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9

eduPersonTargetedID

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10

eduPersonUniqueId

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.13