4.3.2. Přechod na jiný protokol

Obecně probíhá přechod na jiný protokol tak, že se uživatel přes nějakou ze stávajících přihlašovacích metod přihlásí do služby a poté se přihlásí znovu pomocí nového protokolu. Tím může poskytovatel služby přiřadit existujícímu uživateli identifikátor nového protokolu.

Přechod z protokolu OpenID 2.0 na nový protokol OpenID Connect

Chcete-li přejít z původního protokolu OpenID 2.0 na aktuální protokol OpenID Connect, odešlete žádost o ověření identity protokolem OpenID Connect s parametrem scope rozšířeným o hodnotu openid2 a zpět obdržíte identitu OpenID 2.0 spolu s identitou OpenID Connect.

Více informací o procesu migrace najdete v těchto specifikacích.