4.3. Problémy při implementaci

Tato sekce upozorňuje na některé problémy při implementování a naznačuje jejich řešení nebo obejití.