3.5. Napojení MojeID na NIA

Účet MojeID lze napojit na Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA). Napojením se ověří identita uživatele, který tak získá přístup ke službám veřejné správy. Napojení účtu na NIA je možné pouze u fyzické osoby. Pokud je v účtu vyplněno pole Organizace, není napojení na NIA možné.

Předávané údaje ověřené přes NIA: Křestní jméno, Příjmení, Adresa trvalého bydliště, Datum narození. Takto ověřené údaje v účtu nelze měnit, jsou aktualizovány automaticky z registru obyvatel. Pokud chce uživatel uzamčené údaje upravit, musí zrušit napojení na NIA, čímž přijde o možnost přihlašování ke službám veřejné správy. Následnou úpravou údajů přijde i o ověření totožnosti.

MojeID podporuje dvě úrovně záruky dle eIDAS: „značná“ (substantial) a „vysoká“ (high). Poskytovatel si může vyžádat přihlášení takto ověřeným účtem pouze při použití protokolů SAML a OIDC.

Více informací, jak vyžádat takové přihlášení, naleznete v jednotlivých protokolech: