3.2. MojeID identita

Uživatelé si při zakládání identity musí zvolit jméno své identity, které jednoznačně určuje každou mojeID identitu a které má vždy tvar jmenoidentity.mojeid.cz (bez diakritiky!), např. demo.mojeid.cz.

Toto jméno pak uživatelé používají pro přihlašování na stránkách poskytovatele služeb.

MojeID identita obsahuje:

  • Údaje, které o sobě uživatel do identity uvede (běžné osobní údaje jako jméno, adresa, telefon, přezdívka, apod.)

  • Údaje, které jsou o uživateli poskytovány provozovatelem služby mojeID (zejména informace o fyzickém ověření identity, resp. vybraných osobních údajích uživatele tzv. validaci, či údaj o tom, zda je osoba starší 18 let.)

Tip

Konkrétní výčty údajů, které je možné z mojeID identity předat přes jednotlivé protokoly, obsahuje Příloha č. 2 – Seznam údajů pro předání (OpenID 2.0), Příloha č. 1 – Seznam údajů pro předání (OpenID Connect)Příloha č. 3 – Seznam údajů pro předání (SAML).