4.1.10. Žádost o data

V tomto kroku použijete token získaný v předchozím kroku autentizace k získání dat o uživateli. Data je nutné vyzvednout na UserInfo endpointu.

UserInfo endpoint vždy vrací v odpovědi atribut sub (subject), který jednoznačně identifikuje uživatele a měl by být použit k validaci odpovědi podle ID Token.

Data o uživateli by měla být dále zpracována jen v případě, že odpověď byla shledána validní.

Příklad žádosti o data:

state = aresp.to_dict()['state']
resp = client.complete(state)
uinfo = client.get_user_info(state)

Příklad komunikace se serverem:

GET /oidc/userinfo/ HTTP/1.1
Host: mojeid.cz
Authorization: Bearer SlAV32hkKG
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
 "sub": "248289761001",
 "name": "Jane Doe",
 "given_name": "Jane",
 "family_name": "Doe",
 "preferred_username": "j.doe",
 "email": "janedoe@example.com"
}