4.1.8. Odpověď na autentizaci

Poté, co uživatel dokončí proces autentizace, obdržíte ze serverů MojeID odpověď s jejím výsledkem. Struktura a obsah této odpovědi se liší v závislosti na vybraném komunikačním schématu (viz Proces komunikace přes OpenID Connect).

V případě využití komunikace přes Implicitní schéma je v odpovědi obsažen identifikátor uživatele a ID token, který může obsahovat data o uživateli.

V případě použití komunikace přes Přístupový kód nebo Hybridní schéma obsahuje odpověď přístupový kód (access code), který je nutné použít v dalším kroku autentifikačního procesu.

Příklad zpracování odpovědi:

aresp, _, _ = client.parse_authz(request.GET.urlencode())

Příklad odpovědi serveru:

HTTP/1.1 302 Found
Location: https://client.example.org/cb?code=SplxlOBeZQQYbYS6WxSbIA&state=af0ifjsldkj