3.3.1. Proces komunikace přes OpenID Connect

Proces přihlášení pomocí MojeID je možný několika různými způsoby (podle různých schémat), které se skládají z několika kroků. Při implementaci je možné zvolit schéma(ta) podle vašich preferencí.

Počáteční kroky jsou společné pro všechna schémata:

 1. Registrace klienta – Před použitím protokolu OpenID Connect je nutné registrovat svého klienta na serverech MojeID.

 2. Žádost o přihlášení přes MojeID – Uživatel klikne na tlačítko „Přihlásit přes MojeID“.

 3. Žádost o ověření identity – Poskytovatel služeb sestaví žádost o ověření identity a tu nepřímo skrze přesměrování uživatelova prohlížeče odešle na koncový bod poskytovatele (Authorization Endpoint) OpenID Connect, kde se uživatel autentizuje.

 4. Provedení autentizace – Uživatel se na přihlašovací stránce MojeID přihlásí pomocí některé z přihlašovacích metod a tím je jeho identita ověřena. V současnosti je podporováno heslo, digitální certifikát, jednorázové heslo a bezpečnostní token (FIDO 2).

Další kroky závisí na zvoleném schématu:

3.3.1.1. Implicitní schéma

../../../_images/Implicit.png

 1. Odpověd s výsledkem ověření identity – Po přihlášení a potvrzení je uživatel přesměrován zpět na stránky poskytovatele služeb a prostřednictvím svého prohlížeče tak předá odpověď ze serverů MojeID s identifikátorem uživatele a ID tokenem. Pokud o to poskytovatel služeb v žádosti o ověření identity požádá, obsahuje ID token i data o uživateli.

3.3.1.2. Přístupový kód

../../../_images/Authorization.png

 1. Odpověď s přístupovým kódem – Po přihlášení a potvrzení je uživatel přesměrován zpět na stránky poskytovatele služeb a prostřednictvím svého prohlížeče tak předá odpověď ze serverů MojeID s přístupovým kódem.

 2. Žádost o token – Poskytovatel služeb sestaví žádost o token, ve kterém použije právě získaný přístupový kód, a odešle ji na Token Endpoint.

 3. Odpověď s tokenem – Poskytovatel služeb obdrží odpověď s přístupovým tokenem a ID tokenem

 4. Žádost o data – Poskytovatel služeb sestaví žádost o uživatelská data s využitím získaného přístupového tokenu a odešle ji na UserInfo Endpoint.

 5. Odpověď s daty – Poskytovatel služeb obdrží odpověď s daty uživatele.

3.3.1.3. Hybridní schéma

../../../_images/Hybrid.png

 1. Odpověď s přístupovým kódem – Po přihlášení a potvrzení je uživatel přesměrován zpět na stránky poskytovatele služeb a prostřednictvím svého prohlížeče tak předá odpověď ze serverů MojeID s přístupovým kódem.

 2. Žádost o token – Poskytovatel služeb sestaví žádost o token, ve kterém použije právě získaný přístupový kód, a odešle ji na Token Endpoint.

 3. Odpověď s tokenem – Poskytovatel služeb obdrží odpověď s přístupovým tokenem a ID tokenem, který obsahuje data uživatele.

3.3.1.4. Volba schématu

Pro webové služby, které běží jen v prohlížeči („bez serveru“, např. JavaScript), je nejvhodnější Implicitní schéma.

Pro serverové služby je vhodnější schéma Přístupový kód, které poskytuje vyšší úroveň zabezpečení.

Následující tabulka shrnuje základní vlastnosti jednotlivých schémat a slouží jako pomůcka pro výběr vhodného schématu přihlášení.

Vlastnost

Implicitní schéma

Přístupový kód

Hybridní schéma

Všechny tokeny jsou vráceny z Authorization Endpoint

ano

ne

ne

Všechny tokeny jsou vráceny z Token Endpoint

ne

ano

ne

Tokeny nejsou viditelné v User Agent

ne

ano

ne

Klient může použít autentizaci

ne

ano

ano

Lze získat Refresh token

ne

ano

ano

Komunikace v jednom požadavku

ano

ne

ne

Většina komunikace probíhá server-to-server

ne

ano

různé