4.1.2. Přehled kroků implementace

Tento přehled obsahuje organizační a technické kroky, které musíte provést v rámci implementace přihlášení do vaší služby přes MojeID protokolem OpenID Connect. Jednotlivé kroky jsou pro přehlednost stručné a říkají, co je třeba udělat, zatímco cíle odkazů rozvádí, jak to udělat, nebo obsahují doplňující informace. Přehled může sloužit jako kontrolní seznam (checklist).

Příprava testovacího prostředí

 1. Zaregistrovat službu (klienta) na testovacím Registration Endpointu – tím získáte testovací metadata svojí služby (Client ID, Client Secret) a máte možnost nastavit některé parametry komunikace.

  Poznámka

  V případě Automatické registrace platnost Client Secret za určitou dobu vyprší. Pokud se rozhodnete používat Automatickou registraci, je v implementaci potřeba pamatovat na to, aby registraci prodlužovala.

 2. Poslat testovací metadata služby (Client ID) na podporu (techsupport@mojeid.cz). Podpora nastaví přístupy.

 3. Založit a nastavit testovací účty MojeID.

Implementace a ladění

Budete potřebovat: textový editor, prohlížeč, přístup k hostingu, specifikace OIDC

Pro ladění implementace se vám mohou hodit naše doporučení k ladícím nástrojům. Během ladění můžete narazit na různá chybová hlášení, při jejichž řešení vám může pomoci Příloha č. 6 – Příklady a řešení chybových hlášek.

 1. Zavést tlačítko a odkazy MojeID do (šablon/stránek) služby, přes které bude uživatel žádat o přihlášení. Dodržujte Zásady správné implementace!

 2. Získat konfiguraci testovacího poskytovatele OIDC (webfinger).

 3. Konfigurace knihovny – vyplnit testovací Client IDClient Secret, případně i testovací endpointy, pokud to knihovna neumí zjistit sama z konfigurace poskytovatele OIDC.

 4. Sestavit a odeslat požadavek na autentizaci na Authorization Endpoint.

  Poznámka

  Požadavek má mimo jiné obsahovat volbu schématu autentizace. Kroky popsané dále odpovídají schématu Přístupový kód.

 5. Zpracovat odpověď na autentizaci na návratové adrese uvedené v požadavku, která obdrží přístupový kód (code).

 6. Sestavit a odeslat požadavek o token na Token Endpoint. V požadavku použijete získaný přístupový kód.

 7. Zpracovat odpověď, z níž získáte Access Token (access_token) a ID Token (id_token, Co obsahuje ID Token?), jehož platnost musí implementace ověřit (viz ID Token Validation).

 8. Pokud je ID Token validní, sestavit a odeslat požadavek o data uživatele na UserInfo Endpoint. V požadavku použijete Access Token.

 9. Zpracovat odpověď s daty uživatele podle potřeb vaší služby.

Ověření implementace

Pokud budete chtít službu provozovat s plným přístupem, musíme před převedením služby na ostrý provoz provést uživatelské testování vaší implementace.

 1. Až dokončíte ladění implementace, zašlete na podporu (techsupport@mojeid.cz) oznámení, že je vaše implementace připravena k uživatelskému testování, a přiložte adresu testovací instance vaší služby.

 2. Jakmile společně doladíme poslední detaily, implementace bude připravena pro přechod na ostrý provoz.

Přechod na ostrý provoz

 1. Pro plný přístup nejprve podepsat smlouvu.

 2. Zaregistrovat službu (klienta) na ostrém Registration Endpointu, čímž získáte ostrá metadata svojí služby a nastavíte parametry komunikace.

 3. Poslat ostrá metadata služby (Client ID) na podporu (techsupport@mojeid.cz) a to i v případě částečného přístupu.
  Podpora zavede službu do katalogu.

 4. Získat konfiguraci ostrého poskytovatele OIDC (webfinger).

 5. Překonfigurovat implementaci s ostrými metadaty, případně i endpointy.

A je hotovo.