4.1.1.6. Přihlášení k MojeID pomocí PHP klienta

Návod obsahuje postup instalace pluginu pro přihlášení k MojeID pomocí PHP klienta a příklad použití.

4.1.1.6.1. Prerekvizity

Než budete moci pokračovat, je třeba provést následující:

4.1.1.6.2. Instalace

 1. Ve složce s pluginem php-mojeid-oidc spusťte následující příkazy:

  cd php
  composer install
  
  # vytvoření konfiguračního souboru pro konkrétní službu
  cp config.{template,local}.php
  
  # spuštění webového serveru
  sudo docker compose -f ../docker/docker-compose.yml up
  
 2. Proveďte ruční registraci klienta MojeID.

  • Do seznamu URI je třeba vyplnit URI, přes kterou Váš webový prohlížeč přistupuje k PHP aplikaci (složce php z tohoto příkladu). Při použití přiloženého dockerového řešení na vlastním počítači lze zadat https://localhost:8443/.

   • Adresu, se kterou webový server pracuje, můžete zjistit z metody OpenIDConnectClient::getRedirectURL().

   • Pokud neodpovídá tomu, co potřebujete, nastavte správnou adresu metodou OpenIDConnectClient::setRedirectURL().

 3. V souboru config.local.php vyplňte požadované údaje:

  • OPEN_ID_PROVIDER_URL je základní URL služby, ke které se chcete připojit

  • OPEN_ID_CLIENT_ID je ID klienta ze stránky https://mojeid.regtest.nic.cz/consumer_admin/

  • OPEN_ID_CLIENT_SECRET je Tajemství klienta ze stránky s podrobnostmi dané služby

   • na výše uvedené stránce přejděte v příslušném řádku na odkaz Aktualizovat

4.1.1.6.3. Použití

 1. Navštivte webovou stránku ukázky (https://localhost:8443/).

 2. Po případném potvrzení certifikátu s vlastním podpisem budete přesměrováni na přihlašovací stránku MojeID.

 3. Po prvním přihlášení budete vyzváni k souhlasu s předáním údajů.

 4. Po potvrzení budete přesměrováni zpět na stránku naší aplikace, kde uvidíte křestní jméno zadaného uživatele (pokud jste udělili příslušný souhlas).