Mobile navigation Search icon

Přístup ke službám veřejné správy

Jako uživatel mojeID máte možnost se pomocí svého účtu přihlašovat k různým službám veřejné správy (tzn. propojit svůj účet s NIA ‒ Národním bodem pro identifikaci a autentizaci).

Proč chtít zpřístupnit služby veřejné správy přes mojeID?

 • Získáte přístup do Portálu občana (online služby jako např. výpis bodového hodnocení řidiče, potvrzení o studiu, přístup k e-receptům, žádosti o výpis z Rejstříku trestů a živnostenského rejstříku, ...)
 • Budete moci podávat daňové přiznání online, získáte kdykoliv přehled o důchodovém pojištění nebo pracovní neschopnosti, ...
 • Pokud máte datovou schránku, budete se do ní moci přihlašovat pohodlněji.

Seznam všech poskytovaných služeb naleznete na https://info.eidentita.cz/sep/.

 • Účet mojeID.

  • Pokud účet nemáte, můžete si ho založit.

 • Vyplněné jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, e-mail a telefon.

 • Bezpečnostní klíč

 • Ověřit svou totožnost (na pracovišti Czech POINT, prostřednictvím eObčanky nebo jiným autentizačním prostředkem). Ověření totožnosti se musí provádět i u již validovaných účtů.

 • Podrobný návod / videonávody, kde je postup vysvětlen krok po kroku.

Přístup ke službám veřejné správy přes mojeID je určen pouze pro nepodnikající občany České republiky, kteří mají v Registru obyvatel adresu trvalého pobytu.

Aby bylo možné zpřístupnit služby veřejné správy přes mojeID, je třeba mít účet zabezpečen pomocí bezpečnostního klíče s úrovní alespoň FIDO_CERTIFIED_L1. Doporučujeme účet zabezpečit pomocí více bezpečnostních klíčů, které slouží jako záloha v případě ztráty jednoho z nich.

Bezpečnostní klíče, které lze pro přihlašování ke službám veřejné správy používat (s úrovní záruky značná dle NIA):

 

 • Hardwarové klíče s certifikací FIDO_CERTIFIED_L1 (Level 1) a vyšší

 • Mobilní zařízení s operačním systémem Android 7.0 nebo vyšší (systémový bezpečnostní klíč). Zařízení musí mít aktivní zámek obrazovky ‒ PIN, otisk prstu, rozpoznání obličeje... Pro přístup k účtu mojeID poté využíváte toto mobilní zařízení.

 • Windows Hello (systémový bezpečnostní klíč) ‒ způsob autentizace uživatele na zařízeních s operačním systémem Windows 10. Pro jeho zprovoznění musí mít zařízení nastavený PIN, čtení otisků prstů nebo funkci rozpoznání obličeje. Služba Windows Hello je dostupná pouze v nejaktuálnější verzi Windows 10.

 • Doporučení: Pro správné fungování připojení na služby veřejné správy je nutné povolit webové stránce mojeID přistup k vašem bezpečnostnímu klíči při jeho přidání.

 • Pokud již existuje zařízení s přidaným klíčem (Android, Windows Hello), je třeba přidání nového bezpečnostního klíče provést na tomto zařízení.

 • Doporučení: Pro přístup ke službám veřejné správy používejte pouze jeden druh systémového bezpečnostního klíče. Pokud pro přístup ke službám veřejné správy používáte pouze systémový klíč Android nebo Windows Hello (tzn. nepoužíváte samostatný hardwarový klíč), přihlašování je vždy spojeno s konkrétním zařízením (mobilní telefon, tablet nebo počítač). Přihlášení do služeb veřejné správy ani do nastavení účtu mojeID z jiných zařízení tedy nebude možné. Doporučujeme používat spíše Windows Hello na notebooku či stolním počítači.

Doporučujeme vám využívat více bezpečnostních klíčů. Další klíče můžete použít pro obnovení přístupu k účtu v případě, že první klíč ztratíte. 
Všechny bezpečnostní klíče, které chcete používat pro přístup ke službám veřejné správy, musí mít certifikaci L1 nebo vyšší.

Necháte-li při přidání nového bezpečnostního klíče ke svému účtu zaškrtnuto pole Používat klíč pro přístup ke službám veřejné správy, stane se k tomuto účelu ihned aktivním. Pokud toto pole odškrtnete, je možné klíč aktivovat pro přístup ke službám veřejné správy kdykoliv později. Stačí ho v Nastavení  Dvoufaktorové přihlášení  Bezpečnostní klíč vybrat ze seznamu vašich klíčů a ve sloupci Přístup ke službám veřejné správy kliknout na Získat. Dále bude nutné znovu ověřit vaši totožnost. Oproti přidání prvního klíče je proces snazší. Stačí zvolit možnost Použít existující autentizační prostředek (např. eObčanka a další), kliknout na ověřit, ze seznamu poskytovatelů na stránce eIdentita vybrat mojeID, opětovně se přihlásit prostřednictvím bezpečnostního klíče, který již pro přístup ke službám veřejné správy používáte, udělit trvalý souhlas k předávání údajů a proces potvrdit tlačítkem dokončit.

Bezpečnostní klíče doporučujeme přidávat do účtu mojeID v internetovém prohlížeči Google Chrome. Dbejte na to, abyste vždy měli nejnovější stabilní verzi prohlížeče (nikoli beta).

Funkčnost bezpečnostních klíčů v ostatních prohlížečích nemůžeme zaručit.

Postupy zpřístupnění služeb veřejné správy se mohou lišit dle toho, zda již vlastníte nějaký autentizační prostředek (eObčanka, karta Starcos, NIA ID,...), který je propojený na služby veřejné správy. Pokud ano, je proces jednodušší, nebudete muset navštívit pracoviště Czech POINT.

 

Přístup ke službám veřejné správy je nutné vždy potvrdit přihlášením pomocí hesla a bezpečnostního klíče. Není možné použít k přihlášení certifikát.

 

Můžete zhlédnout videonávod nebo využít následující postup:

 

 1. Přejděte do Nastavení

 2. Zabezpečte svůj účet mojeID pomocí bezpečnostního klíče v Dvoufaktorové přihlášení  Bezpečnostní klíč.

 3. Vraťte se zpět do Nastavení a v sekci Přístup ke službám veřejné správy klikněte na Nastavit.

 4. Stiskněte tlačítko Pokračovatbudete vyzváni k opětovnému přihlášení.

 5. V sekci Přístup ke službám veřejné správy vyberte Navštívit pracoviště Czech POINT a klikněte na Zobrazit žádost.

 6. Žádost vytiskněte nebo mějte připravenou k náhledu ve svém mobilním zařízení a navštivte pracoviště Czech POINT (přehled pracovišť).

 7. Jakmile bude žádost zpracována, obdržíte e-mail.

 8. Po obdržení e-mailu se přihlaste do účtu mojeID, přejděte do Nastavení a v sekci Přístup ke službám veřejné správy klikněte na Získat přístup.

 9. Zobrazí se vám tabulka osobních údajů a celý proces dokončíte kliknutím na tlačítko Dokončit.

 10. Vyčkejte, prosím. Zpřístupnění služeb veřejné správy může chvíli trvat.

 11. Pokud bude vše v pořádku, budete přesměrováni do profilu mojeID na záložku Nastavení a v sekci Přístup ke službám veřejné správy se vám zobrazí hláška "Možnost přihlašování ke službám veřejné správy přes mojeID je aktivní".

 12. Po úspěšném zpřístupnění služeb veřejné správy dojde v profilu k uzamčení položek obsahujících osobní a kontaktní údaje, které jsou předávané z Registru obyvatel (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu). Rovněž nelze vyplnit položku organizace ‒ přístup ke službám veřejné správy je určen pouze pro fyzické nepodnikající osoby. Údaje ve vašem účtu budou nyní automaticky aktualizovány z Registru obyvatel.

 

Pokud vlastníte eObčanku, která je již propojená na služby veřejné správy, vyhnete se při ověřování své totožnosti návštěvě pracoviště Czech POINT.

Přihlášení ke službám veřejné správy je nutné vždy potvrdit přihlášením pomocí hesla a bezpečnostního klíče. V tomto případě není možné použít k přihlášení certifikát.

Můžete zhlédnout videonávod nebo využít následující postup:

 

 1. Přejděte do Nastavení

 2. Zabezpečte svůj účet mojeID pomocí bezpečnostního klíče v Dvoufaktorové přihlášení  Bezpečnostní klíč.

 3. Vraťte se zpět do Nastavení a v sekci Přístup ke službám veřejné správy klikněte na Nastavit.

 4. Stiskněte tlačítko Pokračovatbudete vyzváni k opětovnému přihlášení.

 5. V sekci Přístup ke službám veřejné správy vyberte Použít existující prostředek (např. eObčanka a další) a klikněte na Ověřit.

 6. Budete přesměrováni na portál eIdentita.cz, zde vyberte možnost přihlášení eObčanka.

 7. Udělte souhlas s výdejem osobních údajů.

 8. Zobrazí se vám tabulka osobních údajů a celý proces dokončíte kliknutím na tlačítko Dokončit.

 9. Vyčkejte, prosím. Zpřístupnění služeb veřejné správy může chvíli trvat.

 10. Pokud bude vše v pořádku, budete přesměrováni do profilu mojeID na záložku Nastavení a v sekci Přístup ke službám veřejné správy se vám zobrazí hláška "Možnost přihlašování ke službám veřejné správy přes mojeID je aktivní".

 11. Po úspěšném zpřístupnění služeb veřejné správy dojde v profilu k uzamčení položek obsahujících osobní a kontaktní údaje, které jsou předávané z Registru obyvatel (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu). Rovněž nelze vyplnit položku organizace ‒ přístup ke službám veřejné správy je určen pouze pro fyzické nepodnikající osoby. Údaje ve vašem účtu budou nyní automaticky aktualizovány z Registru obyvatel.

Pokud jste již zpřístupnili služby veřejné správy přes mojeID, některé údaje ve vašem profilu není možné upravovat (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, organizace). Tyto údaje (mimo pole Organizace) jsou aktualizovány automaticky z Registru obyvatel.

Některá zařízení nejsou zcela kompatibilní a nelze je použít jako bezpečnostní klíče. V součastnosti se to týka například mobilních zařízení značky Apple.

Doporučené bezpečnostní klíče najdete výše v kapitole Bezpečnostní klíče, nastavení a úroveň zabezpečení.

 1. V prohlížečí Google Chrome (použíjte nejnovější stabilní verzi) navštivte stránku ​​https://webauthn.me/debugger.
 2. Vložte bezpečnostní klíč do USB zdířky.
 3. Dole na stránce zaškrtněte políčko attestation a v rozbalovacím seznamu vyberte možnost direct.
 4. Klikněte na tlačítko Register.
 5. Použijte bezpečnostní klíč a povolte webové stránce mojeID přistup k vašem bezpečnostnímu klíči.
 6. Pokud je klíč funkční, zobrazí se pod tlačítkem Register sekce Output. Klikněte na tlačítko DOWNLOAD (JSON).
 7. Stažený soubor ve formátu .json nám zašlete na e-mail podpora@mojeid.cz.

Po požádání o ověření totožnosti na pracovišti Czech POINT (pomocí formuláře Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě) vyčkejte na e-mail o zpracování žádosti. Zpracování obvykle proběhne za cca 10 minut.

Pak je nutné se přihlásit do mojeID a ověření totožnosti potvrdit.

Ve svém účtu po přihlášení přejděte na záložku Nastavení, v sekci Přístup ke službám veřejné správy klikněte na tlačítko Získat přístup a následně klikněte na Dokončit.

Pokud vám e-mail o zpracování žádosti nepřijde do jednoho dne, pravděpodobně se nepodařilo spárovat identifikátor. Ještě jednou ověřte, že v potvrzení které jste dostali, je správný identifikátor žádosti. Pokud ne, je třeba zajít na pracoviště Czech POINT znovu. V případě, že je na potvrzení identifikátor správně, obraťte se prosím na naši technickou podporu (e-mail podpora@mojeid.cz nebo telefon 222 745 111).

 • Hláška Nepodařilo se zrušit autentifikační prostředek. / Cannot disable authenticator.
  • Pokud se vám při odebírání bezpečnostního klíče napojeného na služby veřejné správy zobrazí toho upozornění, znamená to, že nyní bohužel nejsou v provozu systémy služeb veřejné správy. Vyčkejte, prosím, až dojde k jejich zprovoznění. Teprve poté bude možné bezpečnostní klíč odebrat.
  • Při výpadku systémů veřejné správy nebude možné zrušit napojení účtu mojeID. Z účtu rovněž nebude možné odebrat bezpečnostní klíče napojené na služby veřejné správy, ani je odebrat pomocí resetování druhého faktoru odkazem na přihlašovací stránce.
 • Hláška Není možné dokončit proces zpřístupnění služeb veřejné správy. / It is not possible to complete the access to public administration services.
  • Pokud se vám při párování účtu zobrazí toho upozornění, znamená to, že nyní bohužel nejsou v provozu systémy služeb veřejné správy. Vyčkejte, prosím, až dojde k jejich zprovoznění.
  • Při výpadku služeb veřejné správy může bohužel dojít k tomu, že již vyřízenou žádost o oveření totožnosti prostřednictvím pracoviště Czech POINT nebude možné potvrdit v účtu a požadavek na propojení ke službám veřejné správy bude stornován. Poté je třeba vyčkat na spuštění služeb veřejné správy, znovu vytvořit požadavek na párování a opakovat návštěvu pracoviště Czech POINT s novou žádostí ověření totožnosti.

Přístup ke službám veřejné správy lze zrušit několika způsoby, ale v případě, že služby budete chtít opět zpřístupnit, budete muset projít celým procesem znovu (včetně případného ověření totožnosti na pracovišti Czech POINT, pokud nemůžete využít jiný prostředek pro identifikaci).

 

Jak přístup zrušit?

 1. Přihlaste se do účtu mojeID

 2. Přejděte do Nastavení

 3. V sekci Přístup ke službám veřejné správy klikněte na Nastavit

 4. Stiskněte tlačítko Odebrat přístup – pro potvrzení bude vyžadováno opětovné přihlášení

 5. Po odebrání přístupu se již nebudete moci přihlašovat přes mojeID ke službám veřejné správy, ale účet bude stále zabezpečen bezpečnostním klíčem.

Další způsoby, jak zrušit přístup ke službám veřejné správy:

 

Zrušení odebráním jediného bezpečnostního klíče

 1. Přihlaste se do účtu mojeID

 2. Přejděte do Nastavení

 3. V sekci Dvoufaktorové přihlášení klikněte na Nastavit

 4. V sekci Bezpečnostní klíč klikněte na Nastavit

 5. U klíče s aktivovaným přístupem ke službám veřejné správy klikněte na Odebrat a odebrání potvrďte – pro potvrzení bude vyžadováno opětovné přihlášení

 6. Po přihlášení bude odebrán bezpečnostní klíč a bude znemožněno přihlášování ke službám veřejné správy

Zrušení resetováním přihlášení pomocí druhého faktoru

 1. Při přihlašování do mojeID klikněte na Nefunguje vám dvoufaktorové přihlášení?

 2. Zadejte kontrolní kód

 3. Zadejte PIN1 (přijde na e-mail), PIN2 (přijde SMS), vaše heslo k účtu a klikněte na Odebrat

 4. Tímto způsobem bude zrušeno veškeré dvoufaktorové přihlášení do účtu a již nebude možné se přihlásit ke službám veřejné správy

Zrušení zavoláním na telefonní linku helpdesku (provoz 24/7) ‒ v případě ztráty bezpečnostních klíčů nebo podezření na zneužití účtu mojeID

 1. Vytočte číslo +420 222 745 111 nebo +420 731 657 660

 2. Pracovník ověří znalost některých údajů z profilu (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon), čímž ověří vaši totožnost

 3. V případě souhlasu vám pracovník helpdesku deaktivuje přístup ke službám veřejné správy

 4. Tímto způsobem se zruší pouze přístup ke službám veřejné správy. Váš účet bude stále zabezpečen druhým faktorem

Zrušení resetem přihlašování pomocí ověřeného formuláře

 1. Stáhněte si a vyplňte formulář Žádost o reset hesla v mojeID

 2. Ověřte jej a zašlete k nám, způsoby ověření a doručení jsou popsány v nápovědě

 3. Po zpracování žádosti je u účtu resetováno přihlašování, odebrány všechny dvoufaktorové metody a přístup ke službám veřejné správy. Do účtu se můžete přihlásit heslem

 • Zařízení Apple
  • Některá zařízení firmy Apple zatím nelze použít jako systémový bezpečnostní klíč. Propojit svůj účet mojeID na služby veřejné správy tedy nebude s takovým zařízením možné.
 • Přístup webové stránky mojeID k vašemu bezpečnostnímu klíči
  • Pokud v prohlížeči nepovolíte webové stránce mojeID přístup k vašemu bezpečnostnímu klíči, nemusí být rozpoznána jeho certifikace. Klíč kvůli tomu nebude možné použít k propojení na služby veřejné správy.
 • Dokovací stanice a prodlužovací kabel
  • Bezpečnostní klíče doporučujeme zapojovat do používaného zařízení přímo. Při zapojení do dokovací stanice nebo pomocí prodlužovacího kabelu nemusí bezpečnostní klíč fungovat správně.
 • Windows Hello a bezpečnostní klíče
  • Windows Hello nedoporučujeme používat v kombinaci s fyzickým bezpečnostním klíčem. Používejte Windows Hello jako samostatný systémový bezpečnostní klíč. Více o rozdělení bezpečnostních klíčů si můžete přečíst v kapitole Bezpečnostní klíče, nastavení a úroveň zabezpečení.
 • Aktuální prohlížeč a operační systém
  • Důrazně doporučujeme používat nejnovější stabilní (nikoli beta) verzi prohlížeče a mít aktualizovaný operační systém. Neaktuální starší verze prohlížeče je jedním z nejčastějších důvodů, proč bezpečnostní klíč nefunguje nebo není certifikován (necertifikované klíče pak nelze použít pro propojení na služby veřejné správy).
 • Android a Windows Hello jako systémový bezpečnostní klíč
  • Pro přístup ke službám veřejné správy používejte pouze jeden druh systémového bezpečnostního klíče. Pokud pro přístup ke službám veřejné správy používáte pouze systémový klíč Android nebo Windows Hello (tzn. nepoužíváte samostatný hardwarový klíč), přihlašování je vždy spojeno s konkrétním zařízením (mobilní telefon, tablet nebo počítač). Přihlášení do služeb veřejné správy z jiných zařízení tedy nebude možné. Doporučujeme používat spíše Windows Hello na notebooku či stolním počítači.
 • Doporučené prohlížeče pro přidání bezpečnostního klíče
  • Bezpečnostní klíče doporučujeme přidávat do účtu mojeID v internetovém prohlížeči Google Chrome. Dbejte na to, abyste vždy měli nejnovější stabilní verzi prohlížeče (nikoli beta). Funkčnost bezpečnostních klíčů v ostatních prohlížečích nemůžeme zaručit.
 • Hláška Registrace selhala, bezpečnostní klíč zaslal neplatná data
  • Pokud používáte systémový bezpečnostní klíč (mobilní telefon, tablet) a zobrazí se vám tato hláška, znamená to, že váš přístroj odeslal požadovaná data mimo specifikaci ve špatném formátu. Problém je v tomto případě pravděpodobně na straně výrobce zařízení. Použijte, prosím, jiné zařízení nebo hardwarový bezpečnostní klíč. Případně můžete kontaktovat výrobce zařízení a požádat jej o nápravu.
 • Nefunkční bezpečnostní klíč GoTrust Idem Key na Ubuntu verze 18
  • Na operačním systému Ubuntu verze 18 (či na dalších OS postavených na stejném jádře) nemusí bezpečnostní klíč Gotrust Idem Key fungovat správně.
  • Postup pro zprovoznění klíče pomocí přidání UDEV konfiguračního souboru:
   1. Přidejte nový adresář “/etc/udev/rules.d/” a pojmenujte jej “70-u2f.rules”.
   2. Vložte do něj následující text:
    ACTION!="add|change", GOTO="u2f_end"

    # GoTrust Idem Key
    KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", ATTRS{idVendor}=="1fc9|32a3", ATTRS{idProduct}=="f143|3201", TAG+="uaccess"

    LABEL="u2f_end"
    Poznámka: Jestliže již předtím soubor existoval, nemažte původní obsah a pouze přidejte nový.
   3. Restartujte systém.
  • Originální návod v anglickém jazyce, včetně konfiguračního souboru ke stažení, je k dispozici zde.

Před kontaktováním podpory prosím zjistěte následující informace a poté je odešlete na e-mail podpora@mojeid.cz. Jejich předáním urychlíte diagnostiku a vyřešení vašeho problému.

 • Uživatelské jméno vašeho mojeID účtu
 • Typ operačního systému
  • Počítač: Windows, macOS, Linux, ... a jeho konkrétní verzi (Windows 10, macOS Catalina, Ubuntu 20.04, ...)
  • Mobilní zařízení: Android, iOS, ... a jeho konkrétní verzi
 • Typ prohlížeče, kde jste akci zkoušeli (Chrome, Firefox, Opera, Safari, ...) a jeho konkrétní verzi
 • Typ použitého bezpečnostního klíče
  • Hardwarové klíče: IdemKey, Yubico Security key NFC, ...
  • Systémové klíče: Android, Windows Hello, ...
 • Popis akce, kterou jste chtěli provést / provedli
 • Snímek obrazovky chybového hlášení
 • Čas, kdy byla daná akce provedena

V případě jakýchkoliv dotazů a přípomínek k mojeID pište na e-mailovou adresu podpora@mojeid.cz nebo volejte technickou podporu sdružení CZ.NIC, správce registru domén, na čísle +420 731 657 660 nebo +420 222 745 111 (non-stop).