Mobile navigation is open Mobile navigation is close
Search icon

Přihlášení

Na hlavní stránce www.mojeid.cz klikněte na tlačítko Přihlásit se a vložte Vámi zvolené uživatelské jméno a heslo. Pokud máte nastavené dvoufaktorové zabezpečení, potvrďte přihlášení některou z nastavených metod (MojeID Klíč, bezpečnostní klíč).

Jestliže se do účtu snažíte přihlásit pomocí e-mailové adresy a zobrazuje se hláška „Neplatné uživatelské jméno / E-mail. Může to být tím že jste použili e-mail, který je navázán na více MojeID účtů. V takovém případě použijte uživatelské jméno.“, je možné, že máte na tuto e-mailovou adresu registrováno více účtů MojeID. V takovém případě není možné se do účtu přihlásit e-mailem a je nutné použít uživatelské jméno.

Registraci pomocí e-mailové adresy bez nutnosti zadat uživatelské jméno jsme spustili 16.8.2023. Od tohoto data lze na jednu e-mailovou adresu registrovat pouze jeden účet MojeID a tudíž použít e-mail pro přihlášení do účtu. Uživatelské jméno, kterým je také možné se přihlásit, je generováno automaticky ze zadaného jména a příjmení. Před spuštěním registrace účtů MojeID pomocí e-mailové adresy bylo možné si registrovat více účtů MojeID na jednu e-mailovu adresu a přihlášení do účtů probíhalo pouze pomocí zvoleného uživatelského jména.

Pokud si nejste jisti počtem účtů MojeID, můžete využít možnost „Zapomněli jste heslo?“ na přihlašovací stránce, kterou se dostanete na reset hesla . Zde zadáte Váš e-mail a na něj obdržíte zprávu s pokyny pro změnu hesla ke každému uživatelskému jménu. Tím zjistíte všechna uživatelská jména registrovaná na zadaný e-mail. Heslo měnit nemusíte a e-maily pro změnu hesla můžete poté ignorovat.

Jestliže chcete využívat možnost přihlášení přes e-mail, můžete si u účtů MojeID nastavit rozdílné e-mailové adresy, nebo nepotřebné účty trvale zrušit v záložce Nastavení příslušného účtu MojeID.

Pokud si chcete své účty ponechat a změníte si u nich e-mailové adresy na rozdílné, budete se moct do všech takových účtů přihlašovat pomocí e-mailu. Tuto možnost vám zprovozníme do 24 hodin poté, co si nastavíte do účtů MojeID různé e-maily. 

Dvoufaktorové přihlašování můžete odebrat pomocí kódu PIN1 z e-mailu, PIN2 z sms zprávy a zadáním Vašeho hesla k účtu. Pokyny k odebrání najdete přímo v přihlašovacím okně, pod Nefunguje Vám dvoufaktorové přihlášení? Odebrat z účtu.

Pokud již nemáte přístup k e-mailu a telefonnímu číslu v účtu, nepamatujete si vaše heslo nebo platnost vašeho hesla již vypršela (dlouho jste se nepřihlásili), je třeba zaslat Žádost o odebrání dvoufaktorového přihlášení . Žádost nám může být doručena dvěma různými způsoby:

 1. Prostřednictvím datové schránky - důležité však je, aby údaje kontaktu byly shodné s údaji odesílatele datové zprávy dle systému datových schránek a zároveň osoba odesílatele byla osobou oprávněnou ve smyslu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dat (nikoliv tedy osoba pověřená či administrátor). Proto je třeba, aby odesílatel požádal (povolil) zahrnutí své identifikace do odesílané datové zprávy. To není třeba, pokud bude datovou schránkou zaslána žádost elektronicky podepsaná – pak může být odeslána z jakékoliv datové schránky libovolnou osobou. Přednost bude mít elektronický podpis.

 2. Úředně ověřený podpis – na úřadě, na poště nebo u notáře ověřte svůj podpis na žádosti a originál zašlete na adresu našeho sdružení (Zákaznická podpora, CZ.NIC, Milešovská 5, 130 00, Praha 3). Dokumenty obdržené v procesu odblokování budou archivovány.

 • Jestliže máte stále telefonní číslo, které jste zadali do účtu, postupujte prosím dle informací pro odebrání dvoufaktorového přihlášení, které naleznete přímo na přihlašovací obrazovce pod Nefungujte Vám dvoufaktorové přihlášení? Odebrat z účtu.
 • Pokud máte náhradní heslo (u OTP), pak se přihlašte do Vašeho účtu. Poté je třeba stávající nastavení OTP odstranit a nastavit nové zabezpečení pomocí pomocí aplikace MojeID Klíč.
 • Jestliže již náhradní heslo nemáte, tak nejprve postupujte podle bodu Nastavil(a) jsem si přihlašování pomocí MojeID Klíče, bezpečnostního klíče, OTP či autentikátoru, nemohu se tak ale již přihlásit, k náhradnímu heslu se nedostanu. Co mám dělat?
 • Jakmile se do svého účtu přihlásíte, můžete si nastavit přihlášení pomocí aplikace MojeID Klíč nebo bezpečnostním klíčem. Přihlášení pomocí OTP, certifikátu či Autentikátoru již není podporováno. Doporučujeme používat nejnovější aplikaci MojeID Klíč nebo bezpečnostní klíče.

Podpora přihlašování pomocí certifikátu byla ukončena a touto metodou již není možné se přihlásit.

Obnovení hesla v MojeID lze zaslat i na jiný e-mail nebo na jiné telefonní číslo, než na to, které je uvedené v účtu. (Pozor, žádostí o reset hesla ztratíte přístup ke službám veřejné správy, máte-li navázané. V případě, že budete chtít přístup opět získat, budete muset projít celým procesem znovu, včetně případného ověření totožnosti na pracovišti Czech POINT, pokud nemůžete využít jiný prostředek pro autentizaci.) Stačí vyplnit Žádost o reset hesla v MojeID . Ta nám může být doručena třemi různými způsoby:

 1. Osobní návštěva - s platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo u cizích státních příslušníků pas) a vytištěnou žádostí přijdete osobně na adresu našeho sdružení (Milešovská 5, Praha 3, úřední hodiny 8:00 – 16:00). Doklad totožnosti musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, fotografii a dobu platnosti. Částečnou kopii dokladu si sdružení CZ.NIC archivuje.

 2. Prostřednictvím datové schránky - důležité však je, aby údaje kontaktu byly shodné s údaji odesílatele datové zprávy dle systému datových schránek, a zároveň osoba odesílatele byla osobou oprávněnou ve smyslu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dat (nikoliv tedy osoba pověřená či administrátor). Proto je třeba, aby odesílatel požádal (povolil) zahrnutí své identifikace do odesílané datové zprávy. To není třeba, pokud bude datovou schránkou zaslána žádost elektronicky podepsaná.

 3. Úředně ověřený podpis - na úřadě, na poště nebo u notáře ověřte svůj podpis na žádosti a originál zašlete na adresu našeho sdružení (Zákaznická podpora, CZ.NIC, Milešovská 5, 130 00, Praha 3). Dokumenty obdržené v procesu odblokování budou archivovány.

Po obnovení hesla k vašemu účtu doporučujeme aktualizaci vašich osobních údajů v profilu, aby vám v budoucnu chodily zprávy týkající se změn v rámci MojeID.

  Podpora přihlašování pomocí certifikátu byla ukončena a touto metodou již není možné se přihlásit.

  Tento e-mail vám přijde v případě, že je při přihlašování zadáno 6x za sebou špatné heslo. Následně došlo k zablokování vašeho účtu MojeID a již není možné se do něj přihlásit. Takto je váš účet chráněn např. proti manuálnímu hádání hesel.

  Pro odblokování následujte odkaz dostupný v textu e-mailu.

  Pokud jste se nepřihlašovali, prosím kontaktujte náš bezpečnostní tým e-mailem na csirt@nic.cz.

  Tento e-mail vám přijde vždy, když se přihlásíte do svého účtu MojeID.

  Pokud jste si jisti, že jste se nepřihlásili vy, doporučujeme vám změnit si heslo pro přihlášení do MojeID.

  V případě, že již nechcete dostávat tyto e-maily, můžete jejich zasílání zrušit v NASTAVENÍ

  V případě jakýchkoliv dotazů a přípomínek k MojeID pište na e-mailovou adresu podpora@mojeid.cz nebo volejte technickou podporu sdružení CZ.NIC, správce registru domén, na čísle +420 731 657 660 nebo+420 222 745 111 (non-stop).