Mobile navigation is open Mobile navigation is close
Search icon

Registrace (založení účtu)

Vyhledejte na stránkách poskytovatele služby odkaz na přihlášení pomocí MojeID. Přihlášení bývá zpravidla označeno logem či slovem MojeID nebo takto:

Podrobný návod, jak se přihlásit pomocí MojeID, naleznete zde .

MojeID je služba postavená na technologii OpenID. Vyvinulo ji sdružení CZ.NIC, aby usnadnilo uživatelům práci především s českými internetovými službami. S účtem MojeID se můžete přihlásit i na služby, které umožňují přihlášení pomocí OpenID. Při přihlašování přes OpenID použijete název Vašeho účtu ve tvaru nazevmehouctu.mojeid.cz. Vice informací o sdružení CZ.NIC naleznete zde.

Na této stránce vyplňte povinné položky a klikněte na tlačítko Založit účet. Tvar čísla mobilního telefonu musí být v podobě: +420.111111111 nebo +421.111111111. Číslo pevné linky pro zaslání PIN2 bohužel nelze použít.

Prosím ověřte zadané údaje pečlivě. Pro identifikaci účtu je totiž potřeba zadat PIN kódy. PIN1 Vám dorazí na e-mail uvedený při registraci, PIN2 formou SMS (doručení může operátorovi chvíli trvat, obvykle je však okamžité).

Pro aktivaci účtu vložte PIN1 a PIN2 do patřičných polí a vyplňte heslo. Heslo musí mít minimálně 8 znaků. Přihlašování pomocí dvoufaktorových metod (MojeID Klíče, bezpečnostní klíče) lze pak nastavit v účtu.

Název účtu měnit nelze. Je však možné založit si nové MojeID, s novým názvem, a to zde. Pokud budete chtít použít tentýž telefon a/nebo e-mail, který jste zadali v účtu s chybně zvoleným jménem, je potřeba počkat měsíc od zadání PIN1 a PIN2, kterým jste účet s chybně zvoleným názvem aktivovali. Jestliže jste ještě neaktivovali účet, pak si stačí založit nový.

Na registrační stránce vyplňte svůj identifikátor kontaktu a klikněte na Založit účet. V případě, že identifikátor kontaktu neznáte, pak si díky službě WHOIS můžete nechat zobrazit údaje z registru - do vyhledávacího pole vložte jméno domény, u které je kontakt evidován. Jakmile si kontakt rozkliknete, tak po najetí na tlačítko "Založit MojeID" klikněte na odkaz "Založit MojeID z registru domén". Během chvíle budete přesměrováni na formulář "Vyrvoření účtu z registru domén", kde již bude identifikátor kontaktu předvyplněn.

Před tím, než si tímto způsobem založíte účet MojeID, nejprve si zkontrolujte údaje, které jsou u kontaktu evidované (jméno, příjmení, e-mail, poštovní adresu a mobilní telefon, který je třeba mít ve tvaru +420.111111111 nebo +421.111111111), aby Vám mohly být doručeny všechny PIN kódy pro úplnou identifikaci účtu.

Identifikátor kontaktu (jméno účtu MojeID) nelze měnit. Pokud je nezapamatovatelný nebo není ve vyhovující podobě, zaregistrujte si nový účet. Následně požádejte svého registrátora domény o výměnu jednoho kontaktu za jiný (bude se jednat o změnu držitele, popřípadě změnu administrativního kontaktu).

Zkontrolujte prosím, zda nepoužíváte háčky, čárky, tečku, dvojtečku, podtržítko či mezeru – povolené znaky jsou písmena a - z, číslice 0 - 9 a spojovník (-).

Ano. Je to jednoduché.

Na registrační stránce vyplňte identifikátor kontaktu, který si přejete do MojeID převést a klikněte na "Potvrdit". V případě, že identifikátor kontaktu neznáte, pak si díky službě WHOIS můžete nechat zobrazit údaje z registru - do vyhledávacího pole vložte jméno domény, u které je kontakt evidován. Jakmile si kontakt rozkliknete, tak po najetí na tlačítko "Založit MojeID" klikněte na odkaz "Založit MojeID se změnou údajů". Během chvíle budete přesměrováni na formulář "Převod kontaktu z doménového registru do MojeID se změnou údajů". Zde můžete aktualizovat téměř veškeré údaje vedené u Vašeho kontaktu, kromě identifikátoru kontaktu (uživatelské jméno) a jména a příjmení, které se Vám zobrazí na šedém pozadí.

Touto žádostí tak nelze změnit držitele domény. Lze pouze doplnit název organizace s tím, že fyzická osoba uvedená u kontaktu je jednatelem této společnosti nebo doloží úředně ověřenou plnou moc od jednatele společnosti, u kontaktů registrovaných na společnost lze zase změnit jméno jednatele nebo název společnosti, pokud došlo k jeho změně. K žádosti o převod pod MojeID se změnou údajů, kde figuruje společnost je vždy třeba doložit výpis z OR.

Žádost o převod kontaktu z doménového registru do MojeID se změnou údajů může být ověřena následujícími způsoby:

  1. Osobní návštěva – S platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo u cizích státních příslušníků pas) a vytištěnou žádostí o Převod kontaktu z doménového registru do MojeID se změnou údajů přijdete osobně na adresu našeho sdružení (Milešovská 5, Praha 3). Doklad totožnosti musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, fotografii a dobu platnosti. Částečnou kopii dokladu si sdružení CZ.NIC archivuje.
  2. Prostřednictvím datové schránky – U žádosti zaslané datovou schránkou je důležité, aby osoba odesílatele byla osobou oprávněnou ve smyslu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dat (nikoliv tedy osoba pověřená či administrátor). Proto je třeba, aby odesílatel požádal (povolil) zahrnutí své identifikace do odesílané datové zprávy. Dále je třeba, aby nám byl spolu s žádostí zaslán i výpis z registru obyvatel, o který si přes datovou schránku můžete požádat. Identifikátor naší datové schránky je h4axdn8.
  3. Úředně ověřený podpis – Na úřadě, na pracovišti Czech POINT, na poště nebo u notáře ověřte svůj podpis na žádosti o Převod kontaktu z doménového registru do mojeID se změnou údajů a originál zašlete na adresu našeho sdružení (Zákaznická podpora, CZ.NIC, Milešovská 5, 130 00, Praha 3). Dokumenty obdržené v procesu o převodu kontaktu z doménového registru do MojeID se změnou údajů budou archivovány.

To není možné, účet MojeID má sloužit právě k ověření totožnosti. Můžete však použít pro získání SMS zprávy s PIN2 telefon např. někoho z rodiny či známého. Pokud byste však pak chtěl žádat o validaci, musí být údaje uvedené v účtu totožné s údaji v občanském průkaze.

Bráníme se duplicitě údajů, přesto více účtů zaregistrovat lze, ale platí následující omezení:

  1. Jestliže v původním účtu ještě nebyly zadány PIN1 a PIN2, pak nic nebrání založení dalšího účtu. V případě, že jste uvedli nějaké chybné informace, tak je tedy možné založit si účet jiný.
  2. Pokud již byly do účtu zadány PIN1 a PIN2, pak záleží na tom, jaký e-mail a telefon jste do účtu zadali. Když v dalším účtu použijete pro registraci jiný telefon a jiný e-mail, pak je možné další účet založit opět bez omezení.
  3. Jestliže však v účtu již byly zadány PIN1 a PIN2 a Vy si přitom chcete založit další účet se shodnými údaji, pak je potřeba počkat měsíc od zadání těchto PINů. Toto omezení se týká pouze shodného telefonu a e-mailu, ostatní data nejsou kontrolována.

V případě jakýchkoliv dotazů a přípomínek k MojeID pište na e-mailovou adresu podpora@mojeid.cz nebo volejte technickou podporu sdružení CZ.NIC, správce registru domén, na čísle +420 731 657 660 nebo +420 222 745 111 (non-stop).