Mobile navigation is open Mobile navigation is close
Search icon

Doménový prohlížeč a domény

Pokud chcete zaregistrovat novou doménu, což lze prostřednictvím kteréhokoli registrátora, můžete jako kontaktní osobu uvést svůj identifikátor, tj. uživatelské jméno, které vám bylo vygenerováno po registraci účtu. Uživatelské jméno naleznete ve Vašem účtu MojeID v osobních údajích (záložka vašeho jména a příjmení v horní liště).

Pokud již doménu máte a chcete ji s Vámi vytvořeným účtem MojeID propojit, je potřeba kontaktovat příslušného registrátora domény a u něj provést změnu držitele. Registrátor Vás informuje, co k tomu bude od Vás potřebovat.

Možnost skrýt adresu po zadání PIN3 byla zrušena v červnu 2022. Skrýt adresu je nyní možné u účtů fyzické osoby, které byly buď dříve validovány nebo nově napojeny na služby veřejné správy. Validovat účet fyzické osoby již nelze.


Pokud máte svůj účet z minulosti validován nebo napojen na služby veřejné správy, přihlašte se pro skrytí adresy v doménovém prohlížeči . Ve svém účtu klikněte na sekci Domény v horní liště a následně přejděte na Doménový prohlížeč. Otevře se Vám stránka Doménového prohlížeče, ve kterém kliknete na sekci "Můj kontakt", odkliknete u adresy okénko "Veřejné" a uložíte. Adresa bude v registru skrytá. Skrýt lze pouze adresu kontaktu fyzické osoby, nikoli právnické či podnikající fyzické osoby.

Skrýt adresu trvalého pobytu si mohou pouze uživatelé, kteří mají účet validovaný nebo napojený na služby veřejné správy. Jakmile se stane, že účet ztratí validaci, pak adresa bude opět viditelná (validaci účtu lze vždy obnovit).
Ke ztrátě validace dojde v případě, že změníte jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště nebo v případě, že do účtu doplníte organizaci. 

Další informace najdete v nápovědě k validacím.

Na registrační stránce vyplňte svůj identifikátor kontaktu a klikněte na Založit účet. V případě, že identifikátor kontaktu neznáte, pak si díky službě WHOIS můžete nechat zobrazit údaje z registru - do vyhledávacího pole vložte jméno domény, u které je kontakt evidován. Jakmile si kontakt rozkliknete, tak po najetí na tlačítko "Založit MojeID" klikněte na odkaz "Založit MojeID z registru domén". Během chvíle budete přesměrováni na formulář "Vyrvoření účtu z registru domén", kde již bude identifikátor kontaktu předvyplněn.

Před tím, než si tímto způsobem založíte účet MojeID, nejprve si zkontrolujte údaje, které jsou u kontaktu evidované (jméno, příjmení, e-mail, poštovní adresu a mobilní telefon, který je třeba mít ve tvaru +420.111111111 nebo +421.111111111), aby Vám mohly být doručeny všechny PIN kódy pro úplnou identifikaci účtu.

Identifikátor kontaktu (jméno účtu MojeID) nelze měnit. Pokud je nezapamatovatelný nebo není ve vyhovující podobě, zaregistrujte si nový účet. Následně požádejte svého registrátora domény o výměnu jednoho kontaktu za jiný (bude se jednat o změnu držitele, popřípadě změnu administrativního kontaktu).

Jestliže chcete využívat možnost přihlášení přes e-mail, můžete si v účtů MojeID v Nastavení nastavit prihlašovací e-mail. Přihlášení pomocí e-mailu Vám zprovozníme do 24 hodin poté, co si jej nastavíte.

Ano. Je to jednoduché.

Na registrační stránce vyplňte identifikátor kontaktu, který si přejete do MojeID převést a klikněte na "Potvrdit". V případě, že identifikátor kontaktu neznáte, pak si díky službě WHOIS můžete nechat zobrazit údaje z registru - do vyhledávacího pole vložte jméno domény, u které je kontakt evidován. Jakmile si kontakt rozkliknete, tak po najetí na tlačítko "Založit MojeID" klikněte na odkaz "Založit MojeID se změnou údajů". Během chvíle budete přesměrováni na formulář "Převod kontaktu z doménového registru do MojeID se změnou údajů". Zde můžete aktualizovat téměř veškeré údaje vedené u Vašeho kontaktu, kromě identifikátoru kontaktu (uživatelské jméno) a jména a příjmení, které se Vám zobrazí na šedém pozadí.

Touto žádostí tak nelze změnit držitele domény. Lze pouze doplnit název organizace s tím, že fyzická osoba uvedená u kontaktu je jednatelem této společnosti nebo doloží úředně ověřenou plnou moc od jednatele společnosti, u kontaktů registrovaných na společnost lze zase změnit jméno jednatele nebo název společnosti, pokud došlo k jeho změně. K žádosti o převod pod MojeID se změnou údajů, kde figuruje společnost je vždy třeba doložit výpis z OR.

Žádost o převod kontaktu z doménového registru do MojeID se změnou údajů může být ověřena následujícími způsoby:

  1. Osobní návštěva – S platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo u cizích státních příslušníků pas) a vytištěnou žádostí o Převod kontaktu z doménového registru do MojeID se změnou údajů přijdete osobně na adresu našeho sdružení (Milešovská 5, Praha 3). Doklad totožnosti musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, fotografii a dobu platnosti. Částečnou kopii dokladu si sdružení CZ.NIC archivuje.
  2. Prostřednictvím datové schránky – U žádosti zaslané datovou schránkou je důležité, aby osoba odesílatele byla osobou oprávněnou ve smyslu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dat (nikoliv tedy osoba pověřená či administrátor). Proto je třeba, aby odesílatel požádal (povolil) zahrnutí své identifikace do odesílané datové zprávy. Dále je třeba, aby nám byl spolu s žádostí zaslán i výpis z registru obyvatel, o který si přes datovou schránku můžete požádat. Identifikátor naší datové schránky je h4axdn8.
  3. Úředně ověřený podpis – Na úřadě, na pracovišti Czech POINT, na poště nebo u notáře ověřte svůj podpis na žádosti o Převod kontaktu z doménového registru do mojeID se změnou údajů a originál zašlete na adresu našeho sdružení (Zákaznická podpora, CZ.NIC, Milešovská 5, 130 00, Praha 3). Dokumenty obdržené v procesu o převodu kontaktu z doménového registru do MojeID se změnou údajů budou archivovány.

Doménový prohlížeč je aplikace, která slouží k zobrazování údajů z doménového registru a je přímo propojena s účtem MojeID.

Pokud máte svůj účet MojeID vedený u domény v roli držitele či administrativního kontaktu, můžete si zkontrolovat v prohlížeči její stav, ověřit datum, do kterého je doména zaplacena (a u kterého registrátora lze prodloužit její platnost), zda je chráněna technologií DNSSEC a v jaké roli se účet MojeID vůči doméně ocitá – zda jako kontakt držitele, nebo kontakt administrativní. Je také možné zobrazit seznam všech domén, u kterých se účet MojeID objevuje, vše nezávisle na tom, u kterého registrátora se příslušná doména nachází. Lze si také zobrazit graf s denním počtem dotazů na domény u autoritativního DNS serveru.

Pokud je účet vedený jako technický kontakt u sady jmenných serverů nebo klíčů, je možné je zobrazit. Lze vypsat seznam sad jmenných serverů, sad klíčů a také domén, u kterých jsou tyto sady vedené.

Takto máte své údaje všechny přehledně pohromadě.

Aukce domén probíhají v doménovém prohlížeči. Přihlaste se do doménového prohlížeče a v postranním panelu vyberte možnost "Aukce domén". Zde si zobrazíte seznam a detail všech probíhajících, ukončených i  budoucích aukcí.

Pro účast v aukcích domén je nutné ověření totožnosti. Právnické a fyzické podnikající osoby využívají validaci a fyzické nepodnikající osoby musí účet MojeID napojit na služby veřejné správy.

Veškeré informace naleznete na aukce.nic.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů a přípomínek k MojeID pište na e-mailovou adresu podpora@mojeid.cz nebo volejte technickou podporu sdružení CZ.NIC, správce registru domén, na čísle +420 731 657 660 nebo +420 222 745 111 (non-stop).