Mobile navigation is open Mobile navigation is close
Search icon

Další dotazy

Jestliže jste běžným uživatelem, je služba MojeID zcela zdarma. Jestliže jste poskytovatelem, který chce MojeID implementovat např. do svého e-shopu, pak ceník naleznete zde .

Tato možnost přihlašování byla v září 2021 vypnuta a již nebude podporována. Pokud již máte certifikát nastaven, můžete jej stále používat do vypršení jeho platnosti nebo do ukončení tohoto způsobu přihlašování. Certifikát lze z účtu kdykoli odebrat. Doporučujeme přejít na nejnovější metodu přihlašování pomocí aplikace MojeID Klíč.

Přihlašte se ke svému účtu mojeID pomocí hesla. V záložce Nastavení klikněte na tlačítko Certifikát. K tomu, abyste mohli využít přihlašovaní do mojeID pomocí certifikátu, musí být tento certifikát nahrán ve Vašem prohlížeči. V takovém případě se Vám po kliknutí na Nahrát certifikát zobrazí okno, ve kterém si příslušný certifikát vyberete a tím se nahraje i do mojeID. Jestliže certifikát v prohlížeči nahraný nemáte, objeví se chybová hláška prohlížeče.

Pro přihlášení do mojeID pomocí certifikátu můžete použít certifikát od jedné z akreditovaných certifikačních autorit. Pro přihlášení můžete nastavit pouze komerční certifikát, nelze použít kvalifikovaný certifikát.

Do mojeID lze nahrát pouze jeden certifikát, kterým se budete přihlašovat.

  • Certifikát bohužel z technických důvodů nelze nahrát v prohližeči Safari.

Přihlašování pomocí certifikátu již není u nových účtu podporováno.

Pro přihlášení do mojeID pomocí certifikátu můžete použít jednu z akreditovaných certifikačních autorit. Pro přihlášení můžete nastavit pouze komerční certifikát, nelze použít kvalifikovaný certifikát.

Seznam certifikačních autorit, které lze použít pro přihlášení, aktualizujeme jednou měsíčně. Může se tedy stát, že nějaká autorita je již v seznamu uvedená, ale přihlásit pomocí certifikátu vydaného touto autoritou ještě nebude možné.

V záložce "Nastavení" se nachází volba "Trvale zrušit účet ".

  • Možnost pro trvalé zrušení účtu najdete po přihlášení do účtu v záložce Nastavení. V části „Další nastavení“ zvolte možnost „Změnit“. Po kliknutí na „Trvale zrušit“ a následně potvrzení „Trvale zrušit účet“ je třeba se do účtu znovu přihlásit, tím potvrdíte zrušení účtu.

  • Pokud není účet evidován u žádné domény, dojde k úplnému zrušení účtu, následně ještě 2 měsíce nelze použít dané uživatelské jméno. Více informací zde.

  • Pokud je účet veden jako kontakt u nějaké domény, dojde pouze k deaktivaci MojeID, ztratíte tedy možnost přihlašovat se ke službám MojeID. Základní kontaktní údaje (jméno a datum narození, organizace, IČO a DIČ, e-mailové kontakty, telefonní číslo a adresa trvalého bydliště) zůstanou zachovány v registru domén, ve kterém je můžete nadále používat. Ostatní doplňující údaje budou z Vašeho profilu odstraněny. U kontaktu je poté možno změnit určeného registrátora.

Ano, může.

  • Jestliže nevyužíváte účet více než rok, pak může být zrušen, ovšem pouze v případě, že tento účet nezastává roli kontaktu u domény. Využívaný účet je ten, který používáte k přihlašování na stránkách poskytovatele nebo minimálně jednou za půl roku na stránce www.mojeid.cz.

Validovaný účet umožňuje fyzickým osobám skrýt adresu ve vyhledávání v registru domén. Dále umožňuje práci s doménami (pokud jsou na validovaný kontakt napojené) v aplikaci Doménový prohlížeč.

Právnické osoby (účet s vyplněnou organizací a IČO) nebo podnikající fyzické osoby (účet s vyplněným jménem/podnikáním v poli organizace a IČO) se mohou validovat přímo tlačítkem v účtu.

Lze validovat pouze organizace v České republice, uvedené v aplikaci ARES.

Fyzickým osobám doporučujeme místo validace propojit účet na služby veřejné správy.

a. Chci se validovat jako podnikající fyzická osoba

Ve Vašem účtu zadejte do pole Organizace buď Vaše jméno nebo název podnikaní a vyplňte IČO. V sekci Nastavení pak přes tlačítko Validovat přejděte na kontrolu údajů v účtu a na výběr metody validace. Pokud se chcete přímo validovat přes datovou schránku, použije pak Vaši datovou schránku na podnikající fyzickou osobu.

b. Chci se validovat jako organizace s jedním statutárním zástupcem

Ve Vašem účtu zadejte správný název organizace a IČO. V sekci Nastavení pak přes tlačítko Validovat přejděte na kontrolu údajů v účtu a na výběr metody validace. Zvolte přes datovou schránku a pokračujte dále.

c. Chci se validovat jako organizace s více statutárními zástupci

Ve Vašem účtu zadejte správný název organizace a IČO. V sekci Nastavení pak přes tlačítko Validovat přejděte na kontrolu údajů v účtu a na výběr metody validace - zde je dostupná pouze PDF žádost a pokračujte dále. Žádost potvrzují všichni členové statutárního orgánu tak, jak mají oprávnění jednat za organizaci.

Účet pak lze validovat na základě:

  1. Žádosti s úředně ověřeným podpisem. Členové statutárního orgánu (s právem jednat za organizaci tak, jak je uvedeno ve výpisu na justice.cz) se podepíší na žádost úředně oveřeným podpisem. Originál žádosti nám pak doručíte na naši adresu, žádosti jsou zpracovávány každý pracovní den mezi 8:00 - 16:00
  2. Žádosti zaslané datovou schránkou. PDF formulář žádosti nám oprávněné osoby statutárního orgánu zašlou z datové schránky se zapnutou identifikací odesílatele do naší datové schránky h4axdn8.

Údaje, uváděné v účtu: 

Organizace zadává v účtu jméno a příjmení, IČO, adresu sídla. Může uvést datum narození statutárního orgánu (jednatel, ředitel).

Fyzická podnikající osoba zadává jméno a příjmení, datum narození, do pole organizace buď své jméno nebo název živnosti, IČO a adresu sídla.

Pokud si nejste jisti, zda jste již žádost o validaci nevytvářeli v účtu dříve, je možné ji zkusit zobrazit pomocí odkazu ​https://mojeid.cz/account/validation/request/

V případě jakýchkoliv dotazů a přípomínek k MojeID pište na e-mailovou adresu podpora@mojeid.cz nebo volejte technickou podporu sdružení CZ.NIC, správce registru domén, na čísle +420 731 657 660 nebo +420 222 745 111 (non-stop).