Validace

Proces validace má za cíl zajistit v centrálním registru dostatek informací pro jednoznačnou identifikaci vlastníka kontaktu pro případ, že taková identifikace bude potřeba. Někteří poskytovatelé webových služeb mohou validaci mojeID vyžadovat pro plné fungování (např. vstup do diskuzního fóra nebo zaslání velmi drahého zboží z e-shopu). Validovat lze všechny osoby, vyjma osob bez trvalého či přechodného pobytu.

Validovat se můžete pěti způsoby:

 1. Osobní návštěva – s platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo u cizích státních příslušníků pas) a vytištěnou žádostí o validaci přijdete osobně na adresu našeho sdružení (Milešovská 5, Praha 3). Doklad totožnosti musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, fotografii a dobu platnosti. Částečnou kopii dokladu si sdružení CZ.NIC archivuje.
 2. Osobní návštěva na kontaktním místě – s platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo u cizích státních příslušníků pas) a vytištěnou žádostí o validaci přijdete osobně na kterékoliv kontaktní místo. Seznam kontaktních míst naleznete zde.
 3. Prostřednictvím datové schránky - toto však platí pouze pro osoby, které mají v účtu uvedenou organizaci a IČO. U žádosti zaslané datovou schránkou je důležité, aby údaje kontaktu, které mají být ověřeny (validovány) byly shodné s údaji odesílatele datové zprávy dle systému datových schránek a zároveň osoba odesílatele byla osobou oprávněnou ve smyslu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dat (nikoliv tedy osoba pověřená či administrátor). Proto je třeba, aby odesílatel požádal (povolil) zahrnutí své identifikace do odesílané datové zprávy. Číslo naší datové schránky je h4axdn8.
 4. Prostřednictvím datové schránky přímo ve Vašem účtu - toto však platí pouze pro nepodnikající fyzické osoby, které vlastní datovou schránku. Tuto možnost naleznete v nastavení Vašeho účtu mojeID, přičemž údaje z datové schránky se přepíší do Vašeho účtu.
 5. Úředně ověřený podpis – na úřadě, na poště nebo u notáře ověřte svůj podpis na žádosti o validaci a originál zašlete na adresu našeho sdružení (Zákaznická podpora, CZ.NIC, Milešovská 5, 130 00, Praha 3). Dokumenty obdržené v procesu validace budou archivovány.

V souvislosti s vyšším zabezpečením již není možná validace pomoci elektronického podpisu.

Podrobnější informace naleznete zde.

 • Pracovní doba, kdy jsou schvalovány žádosti o validaci, je v pracovních dnech:
 • Po-Čt: 8:30-12:00 a 13:00-16:00
 • Pá: 8:30-12:00

Možnost validovat si účet prostřednictvím datové schránky přímo v nastavení účtu mojeID se zobrazuje pouze fyzickým osobám, tedy všem uživatelům kteří nemají vyplněné pole organizace nebo ICO.

 • Na našem pracovišti (CZ.NIC, Milešovská 5, 130 00, Praha 3), a to v pracovních dnech v časech: Po-Čt: 8:30-12:00 a 13:00-16:00, Pá: 8:30-12:00.
 • Na některém z validačních míst.

Validace účtu trvá, dokud nezměníte údaje, které jsou pro validaci povinné (jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště nebo organizaci, IČO a sídlo).

 • Nakládání s občanským průkazem upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ("ZOP"), s cestovními doklady zákon č. 329/1999 Sb. ("ZCD"). Dle ustanovení § 15a ZOP a § 2 odst. 3 ZCD je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie těchto identifikačních dokladů BEZ SOUHLASU občana, kterému byl takový doklad vydán.
 • Vlastník předmětného průkazu byl pochopitelně před udělením souhlasu seznámen s tím, proč je kopie pořizována a za jakým účelem.
 • Sdružení CZ.NIC je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce osobních údajů - k nahlédnutí na srtánkách ÚOOÚ, IČO: 67985726.
 • Samozřejmě není nutné poskytnout kopii průkazu, existují i jiné alternativy - úředně ověřený podpis z pracoviště CzechPoint nebo od notáře.

Pokud se Vám nedaří validovat svůj účet přes tlačítko "Validovat účet přes datovou schránku", mohla nastat jedna ze tří možností:

 1. Pro validaci fyzické osoby využíváte firemní datovou schránku. Je však třeba, aby datová schránka byla vedena na fyzickou osobu. V opačném případě validaci nelze provést.
 2. U některých starších typů datových schránek nedojde k předání kompletní adresy. V takovém případě pouze zobrazíme uživateli informaci: "Vaše datová schránka neposkytuje všechny nezbytné údaje pro validaci". Provozovatelé systému datových schránek o problému ví. Bohužel dokud se nenajde nějaké řešení, nemůžete validaci přes tlačítko přímo v mojeID přes datovou schránku jako způsob validace využít. Je tedy třeba nám zaslat žádost klasicky prostřednictvím datové schránky. Žádost přidáte jako přílohu a se zapnutou identifikací ji odešlete do naší datové schránky číslo h4axdn8. K žádosti je však třeba přiložit ještě výpis z registru obyvatel.
 3. Nejste občanem ČR případně jako občan ČR žijete trvale v zahraničí. Vaše datová schránka pak neobsahuje údaj o trvalé adrese. Pokud není trvalé bydliště součástí údajů v datové schránce, není možné pro validaci účtu tuto datovou schránku využít.

V případě jakýchkoliv dotazů a přípomínek k mojeID pište na e-mailovou adresu podpora@mojeid.cz nebo volejte technickou podporu sdružení CZ.NIC, správce registru domén +420 222 745 111 (non-stop).