Mobile navigation Search icon

Validace

Proces validace má za cíl zajistit v centrálním registru dostatek informací pro jednoznačnou identifikaci vlastníka kontaktu pro případ, že taková identifikace bude potřeba. Někteří poskytovatelé webových služeb mohou validaci mojeID vyžadovat pro plné fungování (např. vstup do diskuzního fóra nebo zaslání velmi drahého zboží z e-shopu). Validovat lze všechny osoby, vyjma osob bez trvalého či přechodného pobytu.

 1. Fyzická osoba: v účtu je třeba mít vyplněno jméno a příjmení (stejně jako na dokladu totožnosti) a adresu trvalého pobytu. Datum narození uvádíte pouze v případě, že budete účet validovat prostřednictvím osobní návštěvy validačního místa či žádostí s úředně nebo notářsky ověřeným podpisem.
 2. Podnikající osoba: v účtu je třeba mít vyplněno jméno a příjmení a adresu sídla podnikání. Dále do pole Organizace zadejte jméno a příjmení či celý název živnosti (Adam Novák – autodoprava atd.). Zadejte také IČO, datum narození nebo DIČ uvádět nemusíte.
 3. Právnická osoba (organizace): v účtu je třeba mít vyplněno pole Organizace, IČO a adresu sídla. Jako jméno a příjmení zadejte jméno a příjmení osoby statutárního orgánu právnické osoby (jednatele, předsedy představenstva atd.).
  1. Validaci v případě právnických osob potvrzují členové statutárního orgánu tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku.

Validovat se můžete takto:

 1. Osobní návštěva – s platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo u cizích státních příslušníků pas) a vytištěnou žádostí o validaci přijdete osobně na adresu našeho sdružení (Milešovská 5, Praha 3). Doklad totožnosti musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, fotografii a dobu platnosti. Částečnou kopii dokladu si sdružení CZ.NIC archivuje.
 2. Osobní návštěva na validačním místě – s platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo u cizích státních příslušníků pas) a vytištěnou žádostí o validaci přijdete osobně na kterékoliv kontaktní místo. Seznam kontaktních míst naleznete zde.
 3. Prostřednictvím datové schránky - toto však platí pouze pro osoby, které mají v účtu uvedenou organizaci a IČO. U žádosti zaslané datovou schránkou je důležité, aby údaje kontaktu, které mají být ověřeny (validovány) byly shodné s údaji odesílatele datové zprávy dle systému datových schránek a zároveň osoba odesílatele byla osobou oprávněnou ve smyslu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dat (nikoliv tedy osoba pověřená či administrátor). Proto je třeba, aby odesílatel požádal (povolil) zahrnutí své identifikace do odesílané datové zprávy. Identifikátor naší datové schránky je h4axdn8.
 4. Prostřednictvím datové schránky přímo ve Vašem účtu - toto však platí pouze pro nepodnikající fyzické osoby, které vlastní datovou schránku. Tuto možnost naleznete v nastavení Vašeho účtu mojeID, přičemž údaje z datové schránky se přepíší do Vašeho účtu.
 5. Úředně ověřený podpis – na úřadě, na poště nebo u notáře ověřte svůj podpis na žádosti o validaci a originál zašlete na adresu našeho sdružení (Zákaznická podpora, CZ.NIC, Milešovská 5, 130 00, Praha 3). Dokumenty obdržené v procesu validace budou archivovány.
 6. Osobní návštěva na pracovišti Czech POINT – s platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo u cizích státních příslušníků pas) a vytištěnou žádostí o poskytnutí údajů z Registru obyvatel třetí osobě (z nastavení Vašeho účtu) přijdete osobně na kterékoliv pracoviště. Seznam pracovišť Czech POINT naleznete zde.

V souvislosti s vyšším zabezpečením již není možná validace pomocí elektronického podpisu.

Podrobnější informace naleznete zde.

 • Pracovní doba, kdy jsou schvalovány žádosti o validaci, je v pracovních dnech:
 • Po-Čt: 8:30-12:00 a 13:00-16:00
 • Pá: 8:30-12:00

Možnost validovat si účet prostřednictvím datové schránky přímo v nastavení účtu mojeID se zobrazuje pouze fyzickým osobám, tedy všem uživatelům kteří nemají vyplněné pole organizace nebo IČO. Také vytváření žádosti o validaci na pracovišti Czech POINT je dostupné pouze pro fyzické osoby.

 • Na našem pracovišti (CZ.NIC, Milešovská 5, 130 00, Praha 3).
 • Na pracovišti Czech POINT.

V souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19 mohou být validační místa uzavřena, nebo mít změněnou otevírací dobu. Riziko změněné otevírací doby platí také pro pobočky Czech POINT. Před osobní návštěvou se prosím informujte u provozovatele, nebo využijte možnost validace online.

Validace účtu trvá, dokud nezměníte údaje, které jsou pro validaci povinné (jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště nebo organizaci, IČO a sídlo).

 • Nakládání s občanským průkazem upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ("ZOP"), s cestovními doklady zákon č. 329/1999 Sb. ("ZCD"). Dle ustanovení § 15a ZOP a § 2 odst. 3 ZCD je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie těchto identifikačních dokladů BEZ SOUHLASU občana, kterému byl takový doklad vydán.
 • Vlastník předmětného průkazu byl pochopitelně před udělením souhlasu seznámen s tím, proč je kopie pořizována a za jakým účelem.
 • Sdružení CZ.NIC je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce osobních údajů - k nahlédnutí na stránkách ÚOOÚ, IČO: 67985726.
 • Samozřejmě není nutné poskytnout kopii průkazu, existují i jiné alternativy - úředně ověřený podpis z pracoviště Czech Point nebo od notáře.

Pokud se Vám nedaří validovat svůj účet přes tlačítko „Validovat účet přes datovou schránku“, mohla nastat jedna ze tří možností:

 1. Pro validaci fyzické osoby využíváte firemní datovou schránku. Je však třeba, aby datová schránka byla vedena na fyzickou osobu. V opačném případě validaci nelze provést.
 2. U některých starších typů datových schránek nedojde k předání kompletní adresy. V takovém případě pouze zobrazíme uživateli informaci: „Vaše datová schránka neposkytuje všechny nezbytné údaje pro validaci“. Provozovatelé systému datových schránek o problému ví. Bohužel dokud se nenajde nějaké řešení, nemůžete validaci přes tlačítko přímo v mojeID přes datovou schránku jako způsob validace využít. Je tedy třeba nám zaslat žádost klasicky prostřednictvím datové schránky. Žádost přidáte jako přílohu a se zapnutou identifikací ji odešlete do naší datové schránky číslo h4axdn8. K žádosti je však třeba přiložit ještě výpis z registru obyvatel.
 3. Nejste občanem ČR případně jako občan ČR žijete trvale v zahraničí. Vaše datová schránka pak neobsahuje údaj o trvalé adrese. Pokud není trvalé bydliště součástí údajů v datové schránce, není možné pro validaci účtu tuto datovou schránku využít.

Po požádání o validaci na pracovišti Czech POINT vyčkejte na e-mail o zpracování žádosti, toto může trvat cca 1 až 2 pracovní dny.

Pak je nutné se přihlásit do Vašeho účtu a validaci potvrdit.

Ve Vašem účtu po přihlášení přejdete na záložku Nastavení a zmáčknete tlačítko Dokončit žádost o validaci přes Czech POINT.

Pokud vám e-mail o zpracování žádosti nepřijde ani po několika dnech, pravděpodobně se nepodařilo spárovat identifikátor. Ještě jednou ověřte, že v potvrzení které jste dostali, je správný identifikátor žádosti. Pokud ne, je třeba zajít na pracoviště Czech POINT znovu. V případě, že na potvrzení je identifikátor správně, obraťte se prosím na naši technickou podporu (e-mail podpora@mojeid.cz nebo telefon 222 745 111).

V případě jakýchkoliv dotazů a přípomínek k mojeID pište na e-mailovou adresu podpora@mojeid.cz nebo volejte technickou podporu sdružení CZ.NIC, správce registru domén, na čísle +420 731 657 660 nebo +420 222 745 111 (non-stop).