Mobile navigation is open Mobile navigation is close
Search icon

Další dotazy

Jestliže jste běžným uživatelem, je služba MojeID zcela zdarma. Jestliže jste poskytovatelem, který chce MojeID implementovat např. do svého e-shopu, pak ceník naleznete zde .

V záložce "Nastavení" se nachází volba "Zrušit účet".

  • Možnost pro trvalé zrušení účtu najdete po přihlášení do účtu v záložce Nastavení.  Po kliknutí na „Zrušit účet“ a následně potvrzení „Zrušit účet MojeID“ je třeba se do účtu znovu přihlásit, tím potvrdíte zrušení účtu.

  • Pokud je účet veden jako kontakt u nějaké domény, dojde pouze k deaktivaci MojeID, ztratíte tedy možnost přihlašovat se ke službám MojeID. Základní kontaktní údaje (jméno a datum narození, organizace, IČO a DIČ, e-mailové kontakty, telefonní číslo a adresa trvalého bydliště) zůstanou zachovány v registru domén, ve kterém je můžete nadále používat. Ostatní doplňující údaje budou z Vašeho profilu odstraněny. U kontaktu je poté možno změnit určeného registrátora.

Ano, může.

  • Jestliže nevyužíváte účet více než rok, pak může být zrušen, ovšem pouze v případě, že tento účet nezastává roli kontaktu u domény. Využívaný účet je ten, který používáte k přihlašování na stránkách poskytovatele nebo minimálně jednou za půl roku na stránce www.mojeid.cz.

Lze validovat pouze organizace či živnostníky v České republice, uvedené v ARES.

Validace je pouze pro právnické a fyzické podnikající osoby. Fyzické nepodnikající osoby mohou propojit účet na služby veřejné správy a tím získají stejné výhody jako validované účty a navíc mohou skrýt adresu v doménovém registru.

Validaci je možné provést po registraci účtu. Po nastavení hesla budete automaticky přesměrováni na obrazovku, kde můžete zabezpečit účet druhým faktorem nebo rovnou přejít na validaci.

Pokud máte účet již registrován a potřebujete jej validovat, učiníte tak přes odkaz v osobních údajích (záložka Vašeho jména a příjmení v horní liště).

Validaci lze provést:

1. Přímo pomocí datové schránky

Přímé okamžité ověření je nutné provést přes datovou schránku organizace nebo podnikajicí fyzické osoby. Ověření probíhá ihned. Je možné takto validovat účet organizace s jedním statutárním zástupcem.

2. Pomocí PDF žádosti odeslaného datovou schránkou

PDF žádosti odešlete do naší datové schránky h4axdn8. Je třeba, aby při vytváření zprávy byla v datové schránce organizace zaškrtnuta položka Identifikace odesílatele (žádosti jsou zpracovávány každý pracovní den mezi 8:00 - 16:00).

Pokud má organizace více členů statutárního orgánu jednajících společně, je nutné, aby žádost odeslal každý člen statutárního orgánu jednající za organizaci, vždy se zapnutou identifikací odesílatele.

3. Pomocí úředně ověřeného podpisu

Stáhnete si PDF dokument, který opatříte úředně ověřeným podpisem (členové statutárního orgánu s právem jednat za organizaci tak, jak je uvedeno ve výpisu na justice.cz). Originál žádosti nám pak doručíte na naši adresu poštou nebo autorizovanou konverzí (žádosti jsou zpracovávány každý pracovní den mezi 8:00 - 16:00).

Organizace nebo fyzické podnikající osoby, jejichž sídlo firmy (trvalého či přechodného bydliště) je mimo území ČR, mohou využít pouze ověření prostřednictvím úředně ověřeného podpisu.

Elektronický podpis bohužel nemůžeme pro validaci akceptovat, neobsahuje všechny potřebné údaje.

Ve starém designu MojeID bylo možné nastavit osobní vizitku, v novém designu už tato možnost není. Pokud ji máte aktivní, můžeje ji momentálně editovat či deaktivovat přes původní odkaz https://mojeid.cz/public_profile_form/.

V případě jakýchkoliv dotazů a přípomínek k MojeID pište na e-mailovou adresu podpora@mojeid.cz nebo volejte technickou podporu sdružení CZ.NIC, správce registru domén, na čísle +420 731 657 660 nebo +420 222 745 111 (non-stop).