Mobile navigation Search icon

Návod na zpřístupnění online služeb veřejné správy

Než začnete: Máte založený účet mojeID? Výborně. Nemáte potvrzenou svou korespondenční adresu kódem PIN3? Nevadí, není třeba. Jdeme na to...

Nejprve bude nutné váš účet zabezpečit tzv. dalším faktorem (kromě hesla) – bezpečnostním klíčem. Poté zahájíte proces zpřístupnění služeb veřejné správy a budete vyzváni k ověření své totožnosti. Po dokončení procesu se budete mít založený svůj elektronický identifikační prostředek (neboli eIdentitu, účet NIA) a budete se moci snadno přihlašovat k online službám veřejné správy přes mojeID.

A) Přidání bezpečnostního klíče do mojeID

B) Zpřístupnění služeb veřejné správy

A) Přidání bezpečnostního klíče do mojeID

Pokud ještě nemáte ke svému účtu mojeID přidaný bezpečnostní klíč s certifikací min. na úrovni 1, bude třeba tak učinit. Bezpečnostních klíčů existuje mnoho druhů a pro jejich přidání se řiďte následujícími univerzálními instrukceni. K těm nejběžnějším (USB/NFC klíč, Android a Windows Hello na Windows 10) jsme navíc sestavili konkrétní návod.

Doporučujeme tyto USB/NFC klíče: Idem Key (GoTrust)YubiKey 5 series (Yubico)Security Key NFC (Yubico)Security Key (Yubico).

Více o bezpečnostních klíčích se dozvíte také v nápovědě.

1

Přihlaste se do mojeID a v záložce Nastavení, v části Dvoufaktorové přihlášení, klikněte na tlačítko Nastavit a následně v části Bezpečnostní klíč opět na tlačítko Nastavit.

2

Na stránce Bezpečnostní klíč klikněte na zelené tlačítko Přidat (pokud přidáváte druhý či další klíč, klikněte na tlačítko Přidat další bezpečnostní klíč pod tabulkou s přehledem klíčů).

3

Do pole Název bezpečnostního klíče vepište libovolný název, např. „klic01“, a klikněte na tlačítko Přidat. Dále si zvolte postup podle typu bezpečnostního klíče a zařízení, které chcete využít.

Vložte bezpečnostní klíč do USB zdířky svého počítače, stiskněte vyznačené místo bezpečnostního klíče a povolte k němu webové stránce mojeID přístup.

Přiložte bezpečnostní klíč k telefonu (nejčastěji k zadní straně v horní polovině zařízení). Telefon vás může provést dalším nastavením bezpečnostního klíče. Pozn.: technologie NFC na vašem telefonu musí být zapnutá.

V dialogovém okně systému Android nejprve povolte používání bezpečnostního klíče kliknutím na Začínáme a na následující obrazovce vyberte z nabídky možnost Používání zařízení s otiskem prstu nebo kódem PIN. Nakonec svou volbu potvrďte metodou ověření identity, kterou máte aktuálně nastavenu v systému Android – biometrikou, kódem PIN nebo gestem. Mějte na paměti, že přidáním systémového klíče na svém zařízení se systémem Android, se následně budete moci přihlašovat pomocí mojeID pouze na tomto zařízení.

Pokud máte ve Windows 10 nastavené heslo a zároveň používáte některou z možností přihlášení prostřednictvím Windows Hello (PIN kód, otisk prstu nebo obličej), zobrazí se vám dialogové okno, ve kterém ověříte svou identitu vámi používaným způsobem. Pokud se tak nestane, nejprve si ve Windows (Nastavení → Účty → Možnosti přihlášení) nastavte možnost přihlašovat se pomocí hesla a PIN kódu, otisku prstu nebo obličeje a zkuste to znovu.

4

Z bezpečnostních důvodů se opětovně přihlaste do mojeID. Váš bezpečnostní klíč je nyní úspěšně přidán.

B) Zpřístupnění služeb veřejné správy

Pokud už máte do mojeID úspěšně přidaný bezpečnostní klíč, můžete nyní zahájit proces zpřístupnění služeb veřejné správy.
Pro více informací navštivte nápovědu mojeID.

1

V záložce Nastavení vašeho účtu mojeID v části Přístup ke službám veřejné správy klikněte na tlačítko Získat přístup.

2

Nyní je nutné ověřit vaši totožnost. To můžete udělat několika způsoby. Pokud již využíváte jiný prostředek pro autentizaci, zvolte Použít existující autentizační prostředek (např. eObčanka a další). Pokud již máte datovou schránku nepodnikající fyzické osoby, zvolte Použít datovou schránku. Pokud žádný takový prostředek zatím nevyužíváte, zvolte možnost Navštívit pracoviště Czech POINT.

Zvolte možnost Použít existující autentizační prostředek a klikněte na tlačítko Ověřit. Budete přesměrováni na stránky eIdentita.cz, kde se vám zobrazí seznam možností, jak se ověřit. 

  • Pomocí eObčanky – Ověření prostřednictvím nového občanského průkazu, který obsahuje čip a jeho elektronická funkcionalita byla aktivována. Zapotřebí je čtečka dokladů a nainstalovaný příslušný software.
  • Pomocí NIA ID (jméno, heslo, SMS) – Ověření prostřednictvím uživatelského jména a hesla, které jste zadali při založení svého identifikačního prostředku na portálu národního bodu. Ověření dokončíte zadáním ověřovacího kódu, který vám bude zaslán ve formě SMS na vaše telefonní číslo.
  • Pomocí karty Starcos (I.CA) – Ověření prostřednictvím čipové karty Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s., která byla použita pro generování a uložení privátního klíče identitního komerčního certifikátu. Pro přihlášení budete potřebovat čtečku čipových karet (pokud není integrována do PC/NTB) a nainstalovaný ovládací software.

Zvolte možnost Použít datovou schránku a klikněte na tlačítko Ověřit. Na další stránce zaškrtněte souhlas s vygenerováním žádosti a pokračujte na přihlašovací stránku datových schránek.

Přihlaste se do své datové schránky. Přihlášení může provést pouze oprávněná osoba a lze použít pouze schránku nepodnikající fyzické osoby. Odešlete připravený koncept s předmětem Ověření totožnosti pro mojeID. Zpracování žádosti probíhá obvykle během několika minut.

Jakmile bude žádost zpracována, obdržíte zprávu do datové schránky a při úspěšném ověření totožnosti vám přijde potvrzovací e-mail s výzvou k dokončení procesu. 

Zvolte možnost Navštívit pracoviště Czech POINT, klikněte na tlačítko Zobrazit žádost a následně volitelně na konci žádosti na Stáhnout PDF.

S vytištěnou žádostí nebo náhledem žádosti na vašem telefonu navštivte nejbližší pobočku Czech POINT (na vybraných poštách, úřadech a u notářů), kde bude zdarma ověřena vaše totožnost. Nezapomeňte s sebou občanský průkaz. Pokyny pro vás i pro pracovníka Czech POINT naleznete přímo na žádosti. Přečtěte si je, budete je potřebovat.

Po úspěšném ověření totožnosti vám přijde potvrzovací e-mail s výzvou k dokončení procesu. 

3

Po ověření vaší totožnosti otevřete záložku Nastavení ve svém profilu mojeID a v části Přístup ke službám veřejné správy klikněte na možnost Získat přístup. Zkontrolujte správnost údajů a klikněte na zelené tlačítko Dokončit. Propojování může trvat až několik desítek sekund.

4

Po úspěšném dokončení procesu uvidíte v záložce Nastavení v části Přístup ke službám veřejné správy hlášku "Možnost přihlašování ke službám veřejné správy přes mojeID je aktivní".

Gratulujeme!

Nyní se můžete využívat služby eGovernmentu i online služby dalších institucí přes mojeID. 
Prohlédněte si seznam poskytovatelů a rovnou se můžete zkusit k některým službám přihlásit.