Mobile navigation is open Mobile navigation is close
Search icon

Nejčastější dotazy

Obnovení hesla v MojeID lze zaslat i na jiný e-mail nebo na jiné telefonní číslo, než na to, které je uvedené v účtu. Stačí vyplnit Žádost o reset hesla v MojeID.

(Pozor, pokud je účet napojen na služby veřejné správy, resetem hesla k účtu tento přístup ztratíte. Pro opětovné napojení budete muset projít celým procesem znovu, včetně případného ověření totožnosti na pracovišti Czech POINT.)

Žádost o reset hesla může být doručena třemi různými způsoby:

 1. Osobní návštěva - s platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo u cizích státních příslušníků pas) a vytištěnou žádostí přijdete osobně na adresu našeho sdružení (Milešovská 5, Praha 3, úřední hodiny 8:00 – 16:00). Doklad totožnosti musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, fotografii a dobu platnosti. Částečnou kopii dokladu si sdružení CZ.NIC archivuje.

 2. Prostřednictvím datové schránky - údaje v účtu musí být shodné s údaji odesílatele datové zprávy a odesílatel musí být také oprávněnou osobou k datové schránce (musí povolit zahrnutí své identifikace do odesílané datové zprávy). Žádost lze podepsat kvalifikovaným elektronickým certifikátem, pak může být žádost zaslána z jakékoli datové schránky.

 3. Úředně ověřený podpis - na úřadě, na poště nebo u notáře ověřte svůj podpis na žádosti a originál zašlete na adresu našeho sdružení (Zákaznická podpora, CZ.NIC, Milešovská 5, 130 00, Praha 3). Dokumenty obdržené v procesu odblokování budou archivovány.

Po obnovení hesla aktualizujte kontaktní údaje ve Vašem účtu.

Samotná registrace účtu MojeID pro přístup ke službám veřejné správy bohužel nestačí.

Nejprve je potřeba nastavit dvoufaktorovou autentizaci (dvoufaktorové přihlášení) a poté ověřit Vaši totožnost.

Přesný návod pro zpřístupnění online služeb veřejné správy najdete zde

Nejjednodušší proces pro ověření totožnosti je přes datovou schránku nebo použijte existující autentizační prostředek. Ale i v zahraničí je možné ověřit svou totožnost podobně jako v České republice na pracovišti Czech POINT. Konkrétní možnosti a názvy těchto institucí se mohou lišit v závislosti na zemi, ve které se nacházíte.

Obvykle se ověřování totožnosti provádí na konzultátech nebo velvyslanectvích příslušné země. Doporučujeme se obrátit na nejbližší konzulární úřad nebo velvyslanectví České republiky, kde Vám sdělí potřebné informace.

Nejprve zkontrolujte Výsledek žádosti o poskytnutí údajů, který jste obdrželi na pracovišti Czech POINT. Ve spodní části formuláře je tabulka Identifikace jiné osoby a výsledek zpracování žádosti. Musí zde být uvedeny údaje našeho sdružení. To znamená:

IČO: 67985726

Název: CZ.NIC, z.s.p.o.

Adresa sídla: Milešovská 1136/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Pokud jsou zde uvedeny jiné údaje, např. v názvu je napsáno Digitální a informační agentura, registrace byla provedena přes NIA ID a ověření totožnosti proběhlo pro tuto službu.

Na pracovišti Czech POINT jste obdrželi Výsledek žádosti o poskytnutí údajů, v něm zkontrolujte následující:

1. Zpráva pro příjemce: Identifikátor žádosti – musí souhlasit s identifikátorem uvedeným na Žádosti o poskytnutí referenčních údajů, kterou jste na pracovišti Czech POINT podávali.

2. Seznam poskytovaných údajů: Příjmení Jméno (jména) Adresa místa pobytu Datum narození

Pokud tyto informace nesouhlasí, je nezbytné ověření totožnosti na pracovišti Czech POINT provést znovu.

1. Jak postupovat při výměně mobilního zařízení, původní telefon je funkční

Nejprve na novém mobilním zařízení nainstalujte aplikaci MojeID Klíč a následně ji přidejte do účtu. Po úspěšném přidání můžete odebrat aplikaci ve starém telefonu.

Počet mobilních zařízení v jednom účtu není omezen. Pokud používáte více mobilních zařízení najednou, doporučujeme si aplikaci MojeID Klíč nastavit na druhém zařízení a mít ji tak zálohovanou.

2. Jak postupovat při výměně mobilního zařízení, pokud již původní telefon nefunguje

a. Bohužel při ztrátě nebo nefunkčnosti původního telefonu je třeba odebrat dvoufaktorová přihlášení z účtu (odkaz "Odeberte dvoufaktorové přihlášení"  při prihlášení). Poté přidáte aplikaci MojeID Klíč do účtu a znovu zahájíte proces párování na služby veřejné správy.

b. V případě, že nelze odebrat klíč z účtu přes odkaz Nefunguje vám dvoufaktorové přihlášení?, je třeba použít pdf formulář k odebrání klíče.

Pokud jste se přihlašovali přes dvoufaktorové přihlášení pomocí mobilní aplikace MojeID Klíč a momentálně se v aplikaci nezobrazuje kód k potvrzení, ale obrazovka „Aktivujte si MojeID Klíč“, muselo dojít k odstranění původní aplikace, se kterou byl účet propojen.

To znamená, že aplikace, se kterou jste účet propojovali naskenováním QR kódu a následně jste ji používali pro přihlášení do účtu MojeID byla odinstalována. MojeID Klíč můžete z účtu odstranit při přihlášení kliknutím na „Odeberte dvoufaktorové přihlášení".  Bohužel odebráním MojeID klíče ztratíte přístup ke službám veřejné správy, pokud byl nastaven, a proces napojení je třeba opakovat.

Před kontaktováním podpory prosím zjistěte následující informace, a poté je odešlete na e-mail podpora@mojeid.cz. Jejich předáním urychlíte diagnostiku a vyřešení vašeho problému.

 • Uživatelské jméno vašeho MojeID účtu
 • Typ operačního systému
  • Počítač: Windows, macOS, Linux, ... a jeho konkrétní verzi (Windows 10, macOS Catalina, Ubuntu 20.04, ...)
  • Mobilní zařízení: Android, iOS, ... a jeho konkrétní verzi
 • Typ prohlížeče, kde jste akci zkoušeli (Chrome, Firefox, Opera, Safari, ...) a jeho konkrétní verzi
 • Typ použitého bezpečnostního klíče
  • Hardwarové klíče: IdemKey, Yubico Security key NFC, ...
  • Systémové klíče: Android, Windows Hello, ...
 • Popis akce, kterou jste chtěli provést / provedli
 • Snímek obrazovky chybového hlášení
 • Čas, kdy byla daná akce provedena

V případě jakýchkoliv dotazů a přípomínek k mojeID pište na e-mailovou adresu podpora@mojeid.cz nebo volejte technickou podporu sdružení CZ.NIC, správce registru domén, na čísle +420 731 657 660 nebo +420 222 745 111 (non-stop).