Mobile navigation is open Mobile navigation is close
Search icon

Nejčastější dotazy

Obnovení hesla v MojeID lze zaslat i na jiný e-mail nebo na jiné telefonní číslo, než na to, které je uvedené v účtu. (Pozor, žádostí o reset hesla ztratíte přístup ke službám veřejné správy, máte-li navázané. V případě, že budete chtít přístup opět získat, budete muset projít celým procesem znovu, včetně případného ověření totožnosti na pracovišti Czech POINT, pokud nemůžete využít jiný prostředek pro autentizaci.) Stačí vyplnit Žádost o reset hesla v MojeID. Ta nám může být doručena třemi různými způsoby:

  1. Osobní návštěva - s platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo u cizích státních příslušníků pas) a vytištěnou žádostí přijdete osobně na adresu našeho sdružení (Milešovská 5, Praha 3, úřední hodiny 8:00 – 16:00). Doklad totožnosti musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, fotografii a dobu platnosti. Částečnou kopii dokladu si sdružení CZ.NIC archivuje.

  2. Prostřednictvím datové schránky - důležité však je, aby údaje kontaktu byly shodné s údaji odesílatele datové zprávy dle systému datových schránek, a zároveň osoba odesílatele byla osobou oprávněnou ve smyslu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dat (nikoliv tedy osoba pověřená či administrátor). Proto je třeba, aby odesílatel požádal (povolil) zahrnutí své identifikace do odesílané datové zprávy. To není třeba, pokud bude datovou schránkou zaslána žádost elektronicky podepsaná.

  3. Úředně ověřený podpis - na úřadě, na poště nebo u notáře ověřte svůj podpis na žádosti a originál zašlete na adresu našeho sdružení (Zákaznická podpora, CZ.NIC, Milešovská 5, 130 00, Praha 3). Dokumenty obdržené v procesu odblokování budou archivovány.

Po obnovení hesla k vašemu účtu doporučujeme aktualizaci vašich osobních údajů v profilu, aby vám v budoucnu chodily zprávy týkající se změn v rámci MojeID.

Samotná registrace účtu MojeID pro přístup ke službám veřejné správy bohužel nestačí.

Nejprve je potřeba nastavit dvoufaktorovou autentizaci (dvoufaktorové přihlášení) a poté ověřit Vaši totožnost.

Přesný návod pro zpřístupnění online služeb veřejné správy najdete zde

Nejjednodušší proces pro ověření totožnosti je přes datovou schránku nebo existující autentizační prostředek. Ale i v zahraničí je možné ověřit svou totožnost podobně jako v České republice na pracovišti Czech POINT. Konkrétní možnosti a názvy těchto institucí se mohou lišit v závislosti na zemi, ve které se nacházíte. Obvykle se ověřování totožnosti provádí na konzultátech nebo velvyslanectvích příslušné země. Doporučujeme se obrátit na nejbližší konzulární úřad nebo velvyslanectví České republiky, kde Vám sdělí potřebné informace.

Nejprve zkontrolujte Výsledek žádosti o poskytnutí údajů, který jste obdrželi na pracovišti Czech POINT. Ve spodní části formuláře je tabulka Identifikace jiné osoby a výsledek zpracování žádosti. Musí zde být uvedeny údaje našeho sdružení. To znamená:

IČO: 67985726

Název: CZ.NIC, z.s.p.o.

Adresa sídla: Milešovská 1136/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Pokud jsou zde uvedeny jiné údaje, např. v názvu je napsáno Digitální a informační agentura, registrace byla provedena přes NIA ID a ověření totožnosti proběhlo pro tuto službu.

Na pracovišti Czech POINT jste obdrželi Výsledek žádosti o poskytnutí údajů, v něm zkontrolujte následující:

1. Zpráva pro příjemce: Identifikátor žádosti – musí souhlasit s identifikátorem uvedeným na Žádosti o poskytnutí referenčních údajů, kterou jste na pracovišti Czech POINT podávali.

2. Seznam poskytovaných údajů: Příjmení Jméno (jména) Adresa místa pobytu Datum narození

Pokud tyto informace nesouhlasí, je nezbytné ověření totožnosti na pracovišti Czech POINT provést znovu. Doporučujeme nejprve původní žádost zrušit v Nastavení → Přístup ke službám veřejné správy → Zrušení požadavku. Poté můžete vygenerovat novou žádost.

1. Jak postupovat při výměně mobilního zařízení, původní telefon je funkční

Nejprve na novém mobilním zařízení nainstalujte aplikaci MojeID Klíč a následně ji přidejte do účtu. Po úspěšném přidání můžete odebrat aplikaci ve starém telefonu.

Počet mobilních zařízení v jednom účtu není omezen. Pokud používáte více mobilních zařízení najednou, doporučujeme si aplikaci MojeID Klíč nastavit na druhém zařízení a mít ji tak zálohovanou.

2. Jak postupovat při výměně mobilního zařízení, pokud již původní telefon nefunguje

a. Bohužel při ztrátě nebo nefunkčnosti původního telefonu je třeba odebrat dvoufaktorová přihlášení z účtu (odkaz Nefunguje vám dvoufaktorové přihlášení? v přihlašovacím formuláři). Poté přidáte aplikaci MojeID Klíč do účtu a znovu zahájíte proces párování na služby veřejné správy.

b. V případě, že nelze odebrat klíč z účtu přes odkaz Nefunguje vám dvoufaktorové přihlášení?, je třeba použít pdf formulář k odebrání klíče.

Pokud jste se přihlašovali přes dvoufaktorové přihlášení pomocí mobilní aplikace MojeID Klíč a momentálně se v aplikaci nezobrazuje kód k potvrzení, ale obrazovka „Aktivujte si MojeID Klíč“, muselo dojít k odstranění původní aplikace, se kterou byl účet propojen. To znamená, že aplikace, se kterou jste účet propojovali naskenováním QR kódu a následně jste ji používali pro přihlášení do účtu MojeID byla odinstalována, nebo ztracena. Přihlášení pomocí MojeID Klíče můžete odstranit přes webové rozhraní kliknutím na „Nefunguje Vám dvoufaktorové přihlášení?“ po zadání hesla během přihlášení. Bohužel tím ztratíte přístup ke službám veřejné správy, pokud byl nastaven, a proces napojení je třeba opakovat.

V případě jakýchkoliv dotazů a přípomínek k mojeID pište na e-mailovou adresu podpora@mojeid.cz nebo volejte technickou podporu sdružení CZ.NIC, správce registru domén, na čísle +420 731 657 660 nebo +420 222 745 111 (non-stop).