Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webových aplikací www.mojeid.cz a mojeid.cz, popis používaných formátů, popis známých problémů a kontakt na technického správce webu.

Přestože webové aplikace www.mojeid.cz a mojeid.cz nepodléhají vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), provozovatel postupně aplikace uvádí do stavu, který je v souladu s vyhláškou a s pravidly této vyhlášky. Webové aplikace www.mojeid.cz a mojeid.cz jsou uváděny také do stavu, jenž je v souladu s metodikou Blind Friendly Web 2.3.

Pro popis informací na webu je použit značkovací jazyk HTML5 a pro popis vzhledu kaskádové styly (CSS).

Podporované webové prohlížeče

Webové aplikace www.mojeid.cz a mojeid.cz testujeme jen na podporovaných webových prohlížečích, jejichž seznam najdete na stránce ​Často kladené otázky.

Webové aplikace www.mojeid.cz a mojeid.cz jsou funkční se zapnutým i vypnutým JavaScriptem. Lepší uživatelský komfort je však poskytován v případě, že je JavaScript v prohlížeči zapnutý. K dosažení plné funkčnosti aplikace mojeid.cz je požadováno, aby v prohlížeči nebylo blokováno použití cookies.

Publikované soubory

Všechny odkazy webových aplikací www.mojeid.cz a mojeid.cz nesměřují pouze na webové stránky, ale též na obecné soubory – publikované dokumenty v různých formátech.

Tyto soubory lze zobrazit ve volně dostupných externích aplikacích:

Známé problémy

www.mojeid.cz

 • Máte-li v prohlížeči vypnutý JavaScript, mohou se vyskytnout více či méně závažné následující problémy:
  • Na úvodní stránce ve spodní části je možné zobrazit pouze jednu citaci spokojeného zákazníka. Pokud je zapnut JavaScript, je možné jich zobrazit 5.
 • Máte-li v prohlížeči vypnutý CSS, mohou se vyskytnout následující problémy:
  • Na úvodní stránce se u videa, které se nalézá nad nadpisem "Je vaše heslo bezpečné?", není funkční tlačítko "Close".
  • Na všech stránkách v zápatí mizí ikony odkazující na Twitter a YouTube.
  • Na úvodní stránce se nezobrazuje obsah pod nadpisem Twitter.
 • Prvky související se službami Twitter a YouTube vykazují následující problémy:
  • Na všech stránkách obrázky označující Twitter nebo YouTube nejsou vyplněny textovou alternativou.
  • Máte-li v prohlížeči Internet Explorer nastaveno ignorování barev, stylu a velikosti písem, potom se na všech stránkách nezobrazují tlačítka odkazující na Twitter a YouTube.
 • Mohou se vyskytnout problémy s nekontrastním písmem vzhledem k pozadí.
 • Na webu se vyskytují dokumenty (PDF, DOC, ZIP), které nejsou ve formátu HTML.

mojeid.cz

 • Máte-li v prohlížeči vypnutý JavaScript, mohou se vyskytnout více či méně závažné následující problémy:
  • V případě CAPTCHA obrázků nelze použít Jiný kontrolní kód.
  • Během zakládání nového účtu nebo při změně hesla není možné použít detekci síly hesla.
  • V části Historie se vyskytují drobné problémy se zobrazováním počtu položek na stránku a položkami kalendáře.
 • Máte-li v prohlížeči vypnutý CSS, mohou se vyskytnout následující problémy:
  • Při přihlašování nemusí být zřejmý způsob přihlášení.
  • V Historii není přehledné stránkování. Čísla označující jednotlivé stránky se vizuálně slévají v jedno číslo.
  • V Historii se při kliknutí na tlačítka kalendářů zobrazí kalendář průhledný.
  • Na všech stránkách se nezobrazuje logo mojeID, které odkazuje na www.mojeid.cz.
 • Aktuálně není k dispozici alternativa ke CAPTCHA obrázku, se kterým se setkáte během vytváření účtu.

Kontakt na správce webu

Vyvíjíme snahu, aby webové aplikace www.mojeid.cz a mojeid.cz byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Jestliže se setkáte s jakýmkoli problémem, informujte nás o tom, prosím. Vaše náměty, postřehy, informace o problémech tohoto webu nám můžete poslat na e-mailovou adresu podpora@mojeid.cz.