Varianty služby

Vyberte si ze dvou variant nasazení služby mojeID. Varianty se liší:

  • v sadě údajů z identity uživatele, které můžete získat při přihlášení uživatele přes mojeID
  • v úrovni poskytnuté technické podpory
  • v podmínkách, za jakých je možné přístup získat

Omezený přístup

Je vhodný především pro základní seznámení s funkcionalitami mojeID. Hodí se také pro přístup k vlastním projektům nebo ke službám pro uzavřenou skupinu uživatelů. Oproti plnému přístupu získáváte z registru identit pouze informaci o tom, zda přihlášení uživatele proběhlo úspěšně či nikoliv a z údajů o uživateli pouze jeho jméno (ostatní údaje o uživateli můžete dostat principem opt-in, tedy pouze pokud uživatel projeví zájem vám je poskytnout). Pro produkční využití mojeID proto doporučujeme plný přístup.

Pro poskytovatele služeb není v této variantě služby k dispozici žádná podpora nad rámec běžné podpory pro koncové uživatele mojeID.

Plný přístup

S plným přístupem získate o každém uživateli, který k vaší službě přistupuje pomocí účtu mojeID, informaci o úrovni ověření jeho kontaktních údajů. Budete tak mít přehled o tom, který z vašich uživatelů má ověřenou doručovací adresu, nebo kdo absolvoval proces validace, tedy ověření pomocí občanského průkazu. Dále vám plný přístup umožní vybrat si metodu, jakou se k vám budou uživatelé přihlašovat, např. můžete vyžadovat přihlášení bezpečnější metodou, než je pouhé heslo (digitálním certifikátem). Můžete si také vyžádat libovolné údaje z uživatelského profilu, jejichž předání vám uživatel principem opt-out potvrdí. Plný přístup je podmíněn uzavřením Smlouvy o užití služby mojeID pro přihlášení k systémům poskytovatele a úhradou ročního poplatku za přístup do registru.

Pro poskytovatele s plným přístupem je k dispozici e-mailová a telefonická 24 hodinová podpora


Ceník pro poskytovatele služeb

Parametry služby Omezený přístup Plný přístup
Výběr metody přihlášení
Ano
Výsledek přihlašování Ano Ano
Data z registru identit Pouze jméno (ostatní opt-in) Vše (vše opt-out)
Informace o validaci
Ano
Emailová a telefonická podpora
Ano
Roční poplatek zdarma 1 000 Kč bez DPH