3.3.2. Proces komunikace přes OpenID 2.0

Varování

Protokol OpenID 2.0 je zastaralý a jeho podpora bude brzy ukončena. Návod k přechodu na jiný protokol naleznete v kapitole Přechod na jiný protokol.

Proces přihlášení pomocí MojeID se skládá z několika kroků, viz následující schéma:

img-2

  1. Ustanovení asociace – Dohodnutí sdíleného tajemství, pomocí kterého se budou ověřovat zprávy od poskytovatele OpenID.

  2. Žádost o přihlášení přes MojeID – Uživatel klikne na tlačítko „Přihlásit přes MojeID“.

  3. Iniciace – V rámci iniciace se získají metadata o poskytovateli OpenID.

  4. Žádost o ověření identity – Poskytovatel služeb sestaví žádost o ověření identity a tu nepřímo skrze přesměrování uživatelova prohlížeče odešle na koncový bod poskytovatele OpenID, kde se uživatel autentizuje.

  5. Provedení autentizace – Uživatel se na přihlašovací stránce MojeID přihlásí pomocí některé z přihlašovacích metod a tím je jeho identita ověřena. V současnosti je podporováno heslo, digitální certifikát, jednorázové heslo a bezpečnostní token (FIDO 2).

  6. Odpověď s výsledkem ověření identity – Pokud o to poskytovatel služeb v žádosti o ověření identity požádá, je uživatel přesměrován zpět na stránky poskytovatele služeb a přes uživatelův prohlížeč je mu předána odpověď s výsledkem ověření identity.

  7. Ověření odpovědi – Každá zpráva, kterou poskytovatel služeb obdrží od poskytovatele OpenID nepřímo přes uživatelův prohlížeč musí být ověřena, zda opravdu pochází od poskytovatele OpenID a nebyla změněna. To se udělá buď pomocí asociace, viz bod 0 (ve valné většině případů), nebo se musí o toto ověření požádat.

  8. Zpracování odpovědi – Na základě toho, zda se jedná o úspěšné či neúspěšné přihlášení, musí aplikace poskytovatele služeb reagovat a případně zpracovat další data, která jsou z této odpovědi získána.