8.2. Příloha č. 2 – Seznam údajů pro předání (OpenID 2.0)

Varování

Protokol OpenID 2.0 je zastaralý a jeho podpora bude brzy ukončena. Návod k přechodu na jiný protokol naleznete v kapitole Přechod na jiný protokol.

Poznámka

Hodnoty všech údajů jsou předávané jako řetězce.

Příznaků (uvedeno v tabulce) lze konkrétně očekávat hodnoty "true" anebo "false" s proměnlivou velikostí písmen.

Pokud údaj není vyplněn, není předána žádná hodnota, pouze je vrácen její klíč.

Údaj

Identifikátor AX

Identifikátor SReg

Jméno

Celé jméno

http://axschema.org/namePerson

fullname

http://specs.nic.cz/attr/contact/name

Křestní jméno

http://axschema.org/namePerson/first

http://specs.nic.cz/attr/contact/name/first

Příjmení

http://axschema.org/namePerson/last

http://specs.nic.cz/attr/contact/name/last

Přezdívka

http://axschema.org/namePerson/friendly

nickname

http://specs.nic.cz/attr/contact/nickname

E-mail

Hlavní

http://axschema.org/contact/email

e-mail

http://specs.nic.cz/attr/email/main

Notifikační

http://specs.nic.cz/attr/email/notify

Další

http://specs.nic.cz/attr/email/next

Adresa trvalého bydliště / sídla firmy

Ulice

http://axschema.org/contact/postalAddress/home

http://specs.nic.cz/attr/addr/main/street

Ulice2

http://axschema.org/contact/postalAddressAdditional/home

http://specs.nic.cz/attr/addr/main/street2

Ulice3

http://specs.nic.cz/attr/addr/main/street3

Město

http://axschema.org/contact/city/home

http://specs.nic.cz/attr/addr/main/city

Stát

http://axschema.org/contact/state/home

http://specs.nic.cz/attr/addr/main/sp

Země

http://axschema.org/contact/country/home

http://specs.nic.cz/attr/addr/main/cc

PSČ

http://axschema.org/contact/postalCode/home

http://specs.nic.cz/attr/addr/main/pc

Korespondenční adresa

Ulice

http://specs.nic.cz/attr/addr/mail/street

Ulice2

http://specs.nic.cz/attr/addr/mail/street2

Ulice3

http://specs.nic.cz/attr/addr/mail/street3

Město

http://specs.nic.cz/attr/addr/mail/city

Stát

http://specs.nic.cz/attr/addr/mail/sp

Země

http://specs.nic.cz/attr/addr/mail/cc

PSČ

http://specs.nic.cz/attr/addr/mail/pc

Příznak – Adresa ověřena
Pouze pro Plný přístup
("true"/"false")
Od července 2022 příznak nelze získat u nových
osobních účtů, protože je nelze ověřit pomocí PIN3.

http://specs.nic.cz/attr/addr/mail/verified

Fakturační adresa

Ulice

http://axschema.org/x/contact/postalAddress/billing

http://specs.nic.cz/attr/addr/bill/street

Ulice2

http://axschema.org/x/contact/postalAddressAdditional/billing

http://specs.nic.cz/attr/addr/bill/street2

Ulice3

http://specs.nic.cz/attr/addr/bill/street3

Město

http://axschema.org/x/contact/city/billing

http://specs.nic.cz/attr/addr/bill/city

Stát

http://axschema.org/x/contact/state/billing

http://specs.nic.cz/attr/addr/bill/sp

Země

http://axschema.org/x/contact/country/billing

http://specs.nic.cz/attr/addr/bill/cc

PSČ

http://axschema.org/x/contact/postalCode/billing

http://specs.nic.cz/attr/addr/bill/pc

Doručovací adresa

Firma

http://specs.nic.cz/attr/addr/ship/company_name

Ulice

http://axschema.org/x/contact/postalAddress/shipping

http://specs.nic.cz/attr/addr/ship/street

Ulice2

http://axschema.org/x/contact/postalAddressAdditional/shipping

http://specs.nic.cz/attr/addr/ship/street2

Ulice3

http://specs.nic.cz/attr/addr/ship/street3

Město

http://axschema.org/x/contact/city/shipping

http://specs.nic.cz/attr/addr/ship/city

Stát

http://axschema.org/x/contact/state/shipping

http://specs.nic.cz/attr/addr/ship/sp

Země

http://axschema.org/x/contact/country/shipping

http://specs.nic.cz/attr/addr/ship/cc

PSČ

http://axschema.org/x/contact/postalCode/shipping

http://specs.nic.cz/attr/addr/ship/pc

Telefon

Mobil

http://axschema.org/contact/phone/default

http://specs.nic.cz/attr/phone/main

Další

http://axschema.org/contact/phone/cell

http://specs.nic.cz/attr/phone/mobile

Domácí

http://axschema.org/contact/phone/home

http://specs.nic.cz/attr/phone/home

Pracovní

http://axschema.org/contact/phone/business

http://specs.nic.cz/attr/phone/work

Fax

http://axschema.org/contact/phone/fax

http://specs.nic.cz/attr/phone/fax

Další údaje

Datum narození

http://axschema.org/birthDate

dob

http://specs.nic.cz/attr/contact/ident/dob

Věk

http://specs.nic.cz/attr/contact/age

Pohlaví

http://axschema.org/person/gender

gender

http://specs.nic.cz/attr/contact/gender

Číslo OP

http://specs.nic.cz/attr/contact/ident/card

Číslo pasu

http://specs.nic.cz/attr/contact/ident/pass

Identifikátor MPSV

http://specs.nic.cz/attr/contact/ident/ssn

Číslo ISIC
Pouze pro Plný přístup

http://specs.nic.cz/attr/contact/isic

Příznak – Starší 18 let
("true"/"false")

http://specs.nic.cz/attr/contact/adult

Příznak – Student
Pouze pro Plný přístup
("true"/"false")

http://specs.nic.cz/attr/contact/student

Příznak – Validace
Pouze pro Plný přístup
("true"/"false")

http://specs.nic.cz/attr/contact/valid

Stav účtu
Pouze pro Plný přístup

http://specs.nic.cz/attr/contact/status

Obrázek (base64)

http://specs.nic.cz/attr/contact/image

Jméno společnosti

http://axschema.org/company/name

http://specs.nic.cz/attr/contact/org

IČO

http://specs.nic.cz/attr/contact/ident/vat_id

DIČ

http://specs.nic.cz/attr/contact/vat

Veřejný PGP klíč

http://specs.nic.cz/attr/public_pgp

Bankovní účet

http://specs.nic.cz/attr/bank/national

Bankovní účet (IBAN)

http://specs.nic.cz/attr/bank/iban

Datová schránka

http://specs.nic.cz/attr/contact/isds

Příznak - NIA
Pouze pro Plný přístup
("true"/"false")

http://specs.nic.cz/attr/contact/nia

Internetové adresy

Hlavní

http://axschema.org/contact/web/default

http://specs.nic.cz/attr/url/main

Blog

http://axschema.org/contact/web/blog

http://specs.nic.cz/attr/url/blog

Osobní

http://specs.nic.cz/attr/url/personal

Pracovní

http://specs.nic.cz/attr/url/work

RSS

http://specs.nic.cz/attr/url/rss

Facebook

http://specs.nic.cz/attr/url/facebook

Twitter

http://specs.nic.cz/attr/url/twitter

LinkedIN

http://specs.nic.cz/attr/url/linkedin

instagram

http://specs.nic.cz/attr/url/instagram

pinterest

http://specs.nic.cz/attr/url/pinterest

tumblr

http://specs.nic.cz/attr/url/tumblr

wordpress

http://specs.nic.cz/attr/url/wordpress

foursquare

http://specs.nic.cz/attr/url/foursquare

youtube

http://specs.nic.cz/attr/url/youtube

blogger

http://specs.nic.cz/attr/url/blogger

gravatar

http://specs.nic.cz/attr/url/gravatar

about_me

http://specs.nic.cz/attr/url/about_me

Flickr

http://specs.nic.cz/attr/url/flickr

Vimeo

http://specs.nic.cz/attr/url/vimeo

Instant Messaging

ICQ

http://axschema.org/contact/IM/ICQ

http://specs.nic.cz/attr/im/icq

Skype

http://axschema.org/contact/IM/Skype

http://specs.nic.cz/attr/im/skype

Jabber

http://axschema.org/contact/IM/Jabber

http://specs.nic.cz/attr/im/jabber

Hangouts

http://specs.nic.cz/attr/im/google_talk

Windows Live

http://specs.nic.cz/attr/im/windows_live