4.2. Implementace pomocí OpenID 2.0

V této sekci se seznámíte s technickými aspekty implementace služby mojeID pomocí protokolu OpenID do webových aplikací.

Znalost tohoto textu je doporučená pro dobré a přesné porozumění principům a procesům fungování mojeID/OpenID. Většinu toho, co zde bude popsáno, vyřeší dostupné knihovny pro implementaci OpenID, které doporučujeme využívat.

Oficiální specifikaci protokolu OpenID naleznete na https://openid.net/developers/specs.

Seznam údajů, které mohou být protokolem předány, (vč. jejich identifikátorů) obsahuje Příloha č. 2 – Seznam údajů pro předání (OpenID 2.0).

Příklady a řešení chybových hlášek obsahuje Příloha č. 6 – Příklady a řešení chybových hlášek.